Online cursus Stoicisme 11: Geluk vinden in een eenvoudig leven

Week 4: Seneca’s inzichten: de kunst van het leven

Hulp nodig? Klik hier

Welkom bij de online cursus Stoïcisme van LeefstijlBeter

Hieronder vind je de elfde les van onze cursus Creëer een stoïcijnse mindset.

Gedurende 52 weken ontvang je elke maandag, woensdag en vrijdag een e-mail met een link naar de cursus. Je komt dan terecht op een pagina als deze met theorie en enkele praktijkopdrachten.

Een cursus Stoïcisme van 52 weken

Waarom duurt de cursus een heel jaar? Omdat het veranderen van je mindset gedragsverandering vereist. Het aanleren van nieuw gedrag (of goede gewoonten) en het afleren van bestaande patronen (of slechte gewoonten) vereist tijd. In ieder geval drie maanden, en als je er een jaar mee aan de slag gaat weet je zeker dat je niet meer terugvalt in oude gewoonten.

Zelfstandig of met begeleiding

Je kunt de cursus geheel zelfstandig doen, maar je hebt ook de mogelijkheid om je te laten begeleiden. Dat kost je niets extra. Als je vragen hebt over de inhoud van de cursus of je loopt in de praktijk tegen zaken aan waarvan je niet weet hoe je er op een stoïcijnse manier mee om moet gaan, dan kun je mij altijd mailen.

Praktijkgerichte cursus

Zorg ervoor dat je dagelijks met de cursus bezig bent en alle tips en adviezen in de praktijk brengt. Alleen zo creëer je een stoïcijnse mindset.

Deze vierde week heeft als thema: Seneca’s inzichten: de kunst van het leven, en bestaat uit deze 3 lessen:

 • Les 10. De tijdelijkheid van het leven waarderen;
 • Les 11. Geluk vinden in een eenvoudig leven (deze les);
 • Les 12. Omgaan met tegenspoed en verandering.

Heb je vragen of wil je reageren, dan kun je mij te allen tijde persoonlijk mailen: info@leefstijlbeter.nl.

En laat je gerust door mij begeleiden. Ik help je graag bij jouw goede voornemen om een Stoïcijnse mindset te ontwikkelen. Start hieronder met les 11. Succes!

Harrie Kolsteeg

Psycholoog en oprichter LeefstijlBeter

Stoicisme cursus

Les 11. Geluk vinden in een eenvoudig leven

Welkom bij les 11 van onze reis door het Stoïcisme, waarin we ons verdiepen in het vinden van geluk door middel van eenvoud. Seneca en andere Stoïcijnse filosofen hebben ons inzichten gegeven die vandaag de dag nog steeds resoneren en relevant zijn. Misschien wel meer dan ooit in onze wereld die gekenmerkt wordt door overconsumptie en constante afleiding.

In deze les verkennen we de Stoïcijnse waardering voor eenvoud, zelfvoorziening en het herwaarderen van onze tijd en energie. We zullen zien hoe deze principes niet alleen bijdragen aan persoonlijke gemoedsrust en tevredenheid, maar ook hoe ze ons kunnen helpen een meer doelgericht en betekenisvol leven te leiden.

Door de principes in deze les te omarmen, kunnen we een pad bewandelen naar een leven dat niet alleen rustiger en minder belast is door fysieke bezittingen, maar ook rijker en meer vervuld van betekenis en doel.

 

Doelstellingen

1. Eenvoud als weg naar geluk

We onderzoeken hoe een eenvoudiger leven, vrij van overbodige verlangens en complicaties, kan leiden tot dieper geluk.

2. Stoïcijnse zelfvoorziening

We leren hoe zelfvoorziening en onafhankelijkheid van externe factoren centraal staan in de Stoïcijnse benadering van geluk.

3. Waarderen van kleine dingen

We moedigen je aan om meer waardering te hebben voor de kleine dingen in het leven. Door aandacht te schenken aan en dankbaarheid te tonen voor eenvoudige genoegens kun je je algemene welzijn en je dagelijkse vreugde vergroten.

4. Verminderen van materiële afhankelijkheid

We onderzoeken hoe de vermindering van materiële afhankelijkheid kan leiden tot een vrijer en autonomer leven. Je leert hoe je je behoeften kunt beperken tot de essentie, wat stress vermindert en bevrijdend werkt.

5. Focus op innerlijke groei

We verkennen hoe innerlijke voldoening kan worden bereikt door zelfverbetering en persoonlijke ontwikkeling, los van sociale en materiële status.

6. Leven volgens Stoïcijnse principes

We bieden inzicht in hoe het leven volgens de Stoïcijnse principes (zelfbeheersing, moed, rechtvaardigheid en wijsheid) kan leiden tot een duurzaam en inhoudelijk rijk leven.

7. Minimalisme als levensfilosofie

We introduceren het concept van minimalisme als een levensfilosofie, niet alleen als een manier om fysieke bezittingen te verminderen, maar ook als een methode om mentale helderheid en emotionele balans te bevorderen.

8. Herwaardering van tijd en energie

We leren methoden om tijd en energie te herwaarderen door overbodige verplichtingen en energievretende activiteiten te elimineren. Dit zal je helpen om je tijd te investeren in activiteiten die daadwerkelijk waarde en vreugde toevoegen aan je leven.

 

Deel 1: De kracht van eenvoud

In deze sectie van onze cursus Stoïcisme onderzoeken we het Stoïcijnse principe dat een eenvoudig leven je een dieper gevoel van voldoening en geluk kan brengen. We duiken in de voordelen van het loslaten van overbodige verlangens en zorgen, en hoe dit je mentale welzijn kan verbeteren en je tevens kan helpen om authentieker te leven, meer in overeenstemming met je waarden.

De (grote) waarde van eenvoud

Seneca betoogde dat overmatige verlangens en het verzamelen van materiële goederen vaak leiden tot meer zorgen en spirituele verstoring. Hij stelde voor dat door het minimaliseren van onze afhankelijkheid van externe bronnen, we niet alleen vrede vinden maar ook een robuustere staat van vrijheid tegenover de vaak onvoorspelbare externe wereld. Ware vrijheid en geluk kun je niet vinden in overvloed en luxe, maar in zelfbeheersing en eenvoud. Door je leven te ontdoen van niet-essentiële zaken kun je je innerlijke rust vergroten en je focus op wat jij belangrijk vindt versterken. Dit Stoïcijnse idee helpt je te focussen op wat werkelijk belangrijk is: onze deugden, onze relaties en onze persoonlijke groei.

Praktische voordelen van minimalisme

Minimalisme gaat niet alleen over het verminderen van fysieke bezittingen, maar ook over het verminderen van mentale en emotionele moeilijkheden. Door minder ‘te verzamelen’, zowel op materieel als op mentaal en emotioneel niveau, creëren je meer ruimte voor andere zaken en dit levert je het een en ander aan prettige zaken op.

 • Verhoogde mentale helderheid

Door je te ontdoen van onnodige bezittingen, bevrijdt je je geest van de ‘ruis’ van het consumentisme. Door minder afleidingen kunnen we ons beter concentreren op onze taken en doelen.

 • Versterkt zelfbewustzijn

Eenvoudig leven dwingt je om na te denken over wat je echt nodig hebt ten opzichte van wat je wilt. Door hierover na te denken kom je tot een betere zelfkennis.

 • Meer tijd en energie

Minder bezittingen en verplichtingen betekent meer tijd en energie voor wat echt belangrijk is.

 • Verhoogde stressbestendigheid

Minder bezittingen betekent minder zorgen over verlies en onderhoud, wat een rustiger en gestructureerder leven bevordert.

Materiële afhankelijkheid verminderen

Als je je afhankelijkheid van materiële goederen vermindert levert het je gegarandeerd meer autonomie en vrijheid op. Je kunt dit vrij eenvoudig bereiken door:

 • Bewust te consumeren: Actief te kiezen wat je koopt en wilt bezitten, zodat elk item een duidelijk doel of vreugde dient.
 • Het (meer) waarderen van immateriële zaken: Meer focus te leggen op relaties, ervaringen en persoonlijke groei in plaats van fysieke objecten.

Praktische oefeningen voor eenvoud

 • 1. Detox van bezittingen: Begin eens met een eenvoudige oefening waarbij je je huis en je werkplek opruimt. Je verwijdert alles wat je niet gebruikt of nodig hebt. Dit helpt je om fysieke en mentale ruimte vrij te maken.
 • 2. Bezittingen minimaliseren: Bekijk je persoonlijke bezittingen met andere ogen. Identificeer items die je niet hebt gebruikt in het laatste jaar en overweeg ze te doneren of te verkopen.
 • 3. Digitale detox: Plan regelmatig perioden waarin je digitale apparaten uitzet. Dit helpt bij het verminderen van afleiding en bevordert een diepere verbinding met de directe omgeving en mensen.
 • 4. Reflecties op eenvoud: Houd een dagboek bij waar je dagelijks noteert welke eenvoudige pleziertjes je hebt ervaren. Dit kan helpen bij het herkennen en waarderen van de kleine, doch betekenisvolle aspecten van het dagelijks leven.
 • 5. Dagelijkse minimalisme meditatie: Neem vijf minuten per dag om te mediteren op (of na te denken over) de vraag: Wat is echt essentieel? Deze reflectie kan je helpen om prioriteiten te stellen en te focussen op wat echt belangrijk is.

Door eenvoud te omarmen stel je jezelf open voor een leven dat rijker is aan inhoud dan aan bezit. We nodigen je uit om de manier waarop je leeft onder de loep te nemen en jezelf af te vragen of het misschien anders kan. Als je huidige bestaan je veel vreugde en energie geeft hoef je waarschijnlijk niets te veranderen. Als je denkt dat het beter kan is het wellicht een goed idee om de impact van meer eenvoud in je leven serieus te onderzoeken.

Seneca stelde zelfs dat de behoefte aan niets, de ultieme vrijheid is. Misschien gaat je dat wat te ver, maar deze gedachte kan je wel helpen om je te realiseren dat geluk niet afhankelijk is van externe omstandigheden of het verzamelen van (steeds meer) materiële zaken. Geluk is alleen afhankelijk van je interne staat. Door je leven te versimpelen kun je de constante onrust die komt kijken bij het nastreven van externe goedkeuring en materiële zaken op zijn minst verminderen.

 

Deel 2: Leven volgens Stoïcijnse waarden

In dit deel van de cursus nemen we alvast een voorschot op het onderwerp van de komende weken, de vier kardinale Stoïcijnse waarden: wijsheid, moed, rechtvaardigheid en zelfbeheersing. Deze principes vormen de basis van een authentiek Stoïcijns leven en bieden een prachtig kader voor persoonlijke groei, tevredenheid en geluk. We zullen bespreken hoe het ontwikkelen van deze waarden kan leiden tot een leven dat niet alleen onafhankelijk is van externe factoren, maar ook rijk en bevredigend is.

Zelfvoorziening en onafhankelijkheid

Zelfvoorziening in de Stoïcijnse zin betekent meer dan fysieke en financiële onafhankelijkheid; het omvat ook emotionele en intellectuele autonomie. Het betekent dat we niet overdreven afhankelijk hoeven te zijn van de goedkeuring van anderen of externe omstandigheden voor ons geluk. Door zelfvoorziening te cultiveren, ontwikkel je de kracht om innerlijke rust te handhaven in turbulente tijden.

Praktische toepassing

Kijk eens of je aspecten van je huidige leven waar je mogelijk te afhankelijk bent van externe goedkeuring of materiële zaken kunt identificeren. Stel strategieën op om deze afhankelijkheden te verminderen, zoals het versterken van je zelfvertrouwen door zelfreflectie of het stellen van persoonlijke doelen die je echte passies en interesses weerspiegelen.

De Stoïcijnse principes in moderne contexten

De Stoïcijnse principes zijn zonder enige twijfel tijdloos en kunnen dienen als een leidraad in je dagelijks leven. Deze principes kunnen je richting geven voor hoe je omgaat met persoonlijke en professionele uitdagingen. Elk van de volgende waarden speelt een specifieke rol:

 • 1. Wijsheid: Het vermogen om te onderscheiden wat goed is voor jou op lange termijn, niet alleen op dit moment.
 • 2. Moed: De kracht om op de juiste manier te handelen, zelfs als dat moeilijk of niet bepaald populair is.
 • 3. Rechtvaardigheid: Handelen met integriteit en eerlijkheid, en streven naar een eerlijke behandeling voor anderen.
 • 4. Zelfbeheersing: Het vermogen om impulsen en verlangens te beheersen die je van je ware doelen afleiden.

Praktische toepassingen van Stoïcijnse principes

1. Wijsheid: Het vermogen om te onderscheiden wat goed is

 • Praktische Toepassing: Om wijsheid in het dagelijks leven toe te passen, is het van belang om beslissingen te maken die niet alleen onmiddellijke bevrediging bieden maar die bijdragen aan jouw langetermijnwelzijn. Dit vereist dat je regelmatig stilstaat bij je keuzes en hun impact overweegt.
 • Voorbeeld: Voordat je een grote financiële investering doet of een belangrijke carrièrebeslissing neemt, neem je de tijd om alle mogelijke uitkomsten te overwegen. Vraag jezelf af: Hoe zal deze beslissing mijn toekomst beïnvloeden? Is dit in lijn met mijn levensdoelen? Reflecteer op de lange termijn gevolgen en probeer impulsiviteit te vermijden door geduldig alle informatie en mogelijke scenario’s te overwegen.

2. Moed: De kracht om op de juiste manier te handelen

 • Praktische Toepassing: Moed in het Stoïcijnse denken betekent het juiste doen, zelfs wanneer het moeilijk of impopulair is. Dit vereist vaak het overwinnen van angst of het weerstaan van groepsdruk.
 • Voorbeeld: Als je op je werk merkt dat collega’s betrokken zijn bij oneerlijke praktijken, vereist het moed dat je hier niet aan deelneemt of dit misschien zelfs aan de kaak stelt, ondanks de mogelijke sociale of professionele risico’s. Als je een ethische keuze maakt, vooral als anderen kiezen voor een makkelijkere weg, toon je ware moed.

3. Rechtvaardigheid: Handelen met integriteit en eerlijkheid

 • Praktische Toepassing: Rechtvaardigheid betreft het eerlijk en ethisch behandelen van anderen, wat fundamenten legt voor sterke relaties en vertrouwen.
 • Voorbeeld: In je persoonlijke relaties kan dit betekenen dat je actief luistert, respect toont voor verschillende meningen en eerlijk communiceert, zelfs in moeilijke situaties. Op professioneel vlak betekent dit eerlijk handelen in je zakelijke deals, transparant zijn in je communicatie en verantwoordelijkheid nemen voor je acties.

4. Zelfbeheersing: Beheersen van impulsen en verlangens

 • Praktische Toepassing: Zelfbeheersing is van groot belang om afleidingen te weerstaan en gefocust te blijven op wat echt belangrijk is. Dit helpt je bij het behouden van productiviteit en het bereiken van persoonlijke doelen.
 • Voorbeeld: Als je geneigd bent om tijdens je werkuren sociale media te controleren, wat je afleidt en je productiviteit verlaagt, oefen dan zelfbeheersing door specifieke tijden in te stellen voor het checken van je accounts. Je kunt ook applicaties gebruiken die bepaalde sites blokkeren tijdens werktijden. Dit helpt om je focus te behouden en leidt tot een meer doelgerichte en efficiënte werkdag.

Door de vier Stoïcijnse principes in je dagelijkse activiteiten te integreren kun je een leven leiden dat je veel meer voldoening schenkt en meer succes oplevert, zowel persoonlijk als professioneel. Elk van deze principes draagt bij aan het ontwikkelen van een ‘sterk karakter’ (daar was het de Stoïcijnen om te doen) en het vermogen om met meer integriteit en doelgerichtheid door het leven te gaan.

Probeer regelmatig op situaties waarin je deze waarden hebt toegepast te reflecteren en bepaal hoe je deze nog effectiever kunt integreren. Gebruik reflectieve vragen zoals: Hoe heb ik vandaag wijsheid getoond? of Op welke momenten kon ik mijn emoties beter beheersen?

 

Deel 3: Aandacht en waardering voor het nu

Dit deel van de cursus richt zich op het cultiveren van een diepgaande waardering voor het huidige moment. Je bent deze suggestie al regelmatig tegengekomen. We hopen dat je dit advies niet naast je neerlegt, maar onze regelmatige aansporing ziet als een aanmoediging om het huidige moment daadwerkelijk meer te waarderen en aandacht te geven. We zijn als mens altijd geneigd om met het verleden of de toekomst bezig te zijn. We moedigen je graag aan (en zullen dit blijven doen) om actief bewust aandacht te schenken aan het nu, de kleine vreugdes te waarderen en bewuste keuzes te maken over hoe je je tijd en energie besteedt.

Waarderen van elk moment

Elk moment biedt een kans om volledig aanwezig te zijn en dankbaarheid te oefenen. Door je aandacht te richten op het nu kun je ontsnappen aan de automatische piloot waarop we vaak functioneren en echt beginnen met leven.

Technieken voor aanwezigheid en dankbaarheid

 • Bewuste ademhalingsoefeningen: Gebruik ademhalingstechnieken om jezelf te centreren en breng jezelf terug naar het huidige moment. Probeer bijvoorbeeld de “4-7-8” ademhalingstechniek, waarbij je ademt voor vier seconden, de adem zeven seconden vasthoudt en acht seconden lang uitademt.
 • Mindfulness oefeningen: Train je aandacht om op te merken wat zich aandient in het hier-en-nu. Geluiden, indrukken, wat dan ook, merk het op zonder oordeel. Probeer het moment te ervaren zoals het tot je komt.
 • Dankbaarheidsdagboek: Begin en eindig je dag door drie dingen op te schrijven waarvoor je dankbaar bent. Dit kan variëren van grote levensgebeurtenissen tot kleine dagelijkse plezieren zoals een kop warme koffie of een zonnestraal.

Effectiever gebruik van tijd en energie

Veel van onze ontevredenheid komt voort uit hoe we onze tijd en energie besteden. Door strategisch te kiezen waar je je op richt kun je een grotere voldoening bereiken en je leven verrijken.

Strategieën voor beter tijdsbeheer

 • Prioriteiten stellen: Bepaal wat echt belangrijk is en wat bijdraagt aan je langetermijndoelen. Gebruik hulpmiddelen zoals de Eisenhower Box (combinaties van urgent en niet urgent, en belangrijk en niet belangrijk) om taken te categoriseren op basis van urgentie en belangrijkheid.
 • Delegeren en minimaliseren: Verwijder of delegeer activiteiten die niet essentieel zijn of weinig voldoening geven, zodat je meer energie kunt steken in wat je werkelijk waardeert.

Cultiveren van mindfulness en reflectie

Mindfulness gaat niet alleen over meditatie; het is een (levenslange) houding van bewuste aanwezigheid in elke handeling en gedachte, liefst met zo min mogelijk oordeel.

Dagelijkse mindfulness praktijken

 • Korte meditatiesessies: Integreer korte meditaties in je dagelijkse routine, zelfs als het maar vijf minuten per dag is, om bewustzijn en concentratie te bevorderen.
 • Reflectieve wandelingen: Gebruik tijdens dagelijkse wandelingen de gelegenheid om bewust te zijn van je omgeving en je interne reacties hierop te observeren, wat bijdraagt aan zowel fysieke als mentale gezondheid.

Door aandacht en waardering voor het nu te cultiveren, kun je de kwaliteit van je leven aanzienlijk verhogen. Meer aandacht voor dit moment stelt je niet alleen in staat om meer voldoening te vinden in je dagelijks leven, maar ook om met een meer helderheid en kalmte naar moeilijkheden en uitdagingen te kijken. Neem dit inzicht mee en pas het toe in je dagelijks leven om elk moment volledig te ervaren en te waarderen. Dit zal nog niet meevallen, aangezien we geneigd zijn te mijmeren over verleden en toekomst. Maar ge armer aan de slag. De momenten dat het je lukt om volledig aanwezig te zijn zullen je zeker bijblijven.

 

Deel 4: Stoïcijnse oefeningen

In dit deel zullen we weer enkele praktische Stoïcijnse oefeningen aanreiken die aansluiten bij Seneca’s leringen over het vinden van geluk in een eenvoudig leven. Deze oefeningen helpen je de principes van eenvoud, zelfvoorziening en waardering voor het huidige moment te integreren in je dagelijkse routine.

1. Dagelijkse eenvoud reflectie

Doel: Deze oefening helpt je om bewust te worden van onnodige complicaties in je leven en manieren te vinden om deze te verminderen.

Neem elke avond een paar minuten de tijd om na te denken over je dag. Noteer welke activiteiten of bezittingen niet bijdroegen aan je geluk of welzijn. Stel jezelf vragen als: Wat had ik vandaag kunnen weglaten? en Welke momenten van eenvoud brachten mij het meeste geluk?

2. De ‘als-dit-dan-dat-oefening’

Doel: Deze oefening helpt bij het ontwikkelen van zelfvoorziening door mentale voorbereiding op mogelijke toekomstige scenario’s.

Neem wekelijks de tijd om situaties te bedenken waarin je normaal afhankelijk zou zijn van externe factoren voor geluk of voldoening. Vervolgens bedenk je hoe je in die situaties kunt reageren met een Stoïcijnse mindset. Bijvoorbeeld: Als ik me buitengesloten voel van sociale activiteiten, dan zal ik die tijd besteden aan een geliefde hobby of zelfzorg.

3. Minimalisme challenge

Doel: Deze oefening bevordert het waarderen van de kleine dingen en helpt om materiële afhankelijkheid te verminderen.

Stel een maand lang elke dag een doel om één fysiek item uit je leven te verwijderen dat je niet langer nodig hebt of gebruikt. Dit helpt je te focussen op wat echt belangrijk is en vermindert de chaos die kan leiden tot stress.

4. Tijdherwaardering meditatie

Doel: Deze meditatieoefening helpt bij het herwaarderen van tijd en het aanmoedigen van mindfulness.

Reserveer dagelijks een moment om stil te staan bij hoe je je tijd besteedt. Focus tijdens deze meditatie op de ademhaling en laat gedachten over verleden en toekomst los. Reflecteer na de meditatie over hoe je je tijd kunt optimaliseren om meer in lijn te leven met je Stoïcijnse waarden.

5. Beoefenen van onverschilligheid

Doel: Ontwikkel een mentale houding van onverschilligheid ten opzichte van dingen die niet onder je directe controle vallen (voorkeursindifferenten zoals rijkdom en gezondheid).

Stel je voor dat je iets verliest dat je waardevol vindt, maar niet essentieel is voor je geluk. Reflecteer op hoe je leven zou doorgaan zonder dat. Dit helpt bij het verminderen van de angst voor verlies en bevordert emotionele veerkracht.

6. Visualiseren van je ideale wijze persoon

Doel: Gebruik een mentaal model om je gedrag en besluitvorming te leiden.

Creëer een duidelijk beeld van een ideale wijze persoon volgens de Stoïcijnse filosofie. Vraag jezelf bij lastige keuzes af: Wat zou deze wijze persoon doen? Dit helpt je om betere beslissingen te nemen die overeenstemmen met Stoïcijnse waarden.

Deze Stoïcijnse oefeningen bieden praktische manieren om de filosofie van Seneca in je dagelijks leven te integreren. Door regelmatig deze oefeningen te beoefenen kun je je afhankelijkheid van externe factoren verminderen en je waardering voor het moment verhogen. Zo werk je constructief aan een grotere emotionele en mentale veerkracht en leer je als vanzelf om te gaan met de uitdagingen van het moderne leven.

 

Afsluiting

In deze les hebben we ons verdiept in het Stoïcijnse concept van geluk door eenvoud. We hebben ontdekt hoe een leven met minder materiële bezittingen en externe afhankelijkheden niet alleen onze geest kan bevrijden, maar ons ook kan helpen dieper geluk en tevredenheid te vinden. Door de principes van zelfvoorziening, waardering voor de kleine dingen en de focus op innerlijke groei te omarmen, kunnen we een fundament leggen voor een vredig en inhoudelijk rijk leven.

We hebben ook gezien hoe belangrijk het is om onze tijd en energie te herwaarderen en hoe een minimalistische levenshouding kan bijdragen aan mentale helderheid en emotionele balans.

Reflectie

Nu we deze elfde les afronden lijkt het ons nuttig om nog even stil te staan bij wat we hebben geleerd over het belang van eenvoud in het bevorderen van geluk. Door de Stoïcijnse principes te verkennen, hebben we gezien hoe het verminderen van materiële afhankelijkheden en het focussen op innerlijke groei je kan helpen een meer voldoening gevend en authentiek leven te leiden.

We willen je uitnodigen om te reflecteren op de manieren waarop je in je eigen leven eenvoud kunt integreren. Misschien heb je gemerkt dat je je gelukkiger voelt wanneer je minder bezig bent met materiële bezittingen en meer met persoonlijke relaties en zelfontwikkeling. Of misschien heb je ontdekt dat het herwaarderen van je tijd en energie je een dieper gevoel van controle en tevredenheid geeft.

Kijk eens hoe je deze inzichten kunt gebruiken om je dagelijkse routines en beslissingen vorm te geven. Denk na over kleine, haalbare stappen die je kunt nemen om een eenvoudiger, meer doelgericht leven te leiden. Maak het niet te ingewikkeld, maar neem kleine overzichtelijke stappen.

Vooruitblik

Komende vrijdag zullen we ons verdiepen in nog een fundamenteel Stoïcijns principe: het omgaan met tegenspoed en verandering. Seneca biedt ons ook waardevolle adviezen over hoe we veerkracht kunnen opbouwen voor als je te maken krijgen met tegenslag en grote uitdagingen van het leven.

Door de wijsheid van Seneca toe te passen, kunnen we leren om veranderingen niet alleen te accepteren, maar ze te omarmen als kansen voor verdere ontwikkeling en persoonlijke versterking. Dus blijf oefenen, blijf reflecteren, en bereid je voor om de uitdagingen van het leven met moed en wijsheid aan te gaan.

Aanmoediging

Ik moedig je graag aan om de geleerde principes actief te integreren in je dagelijks leven. Denk aan de kracht van eenvoud, de waarde van zelfvoorziening en de rust die voortkomt uit het leven volgens je eigen ontwikkelde principes. Neem de tijd om te reflecteren op de positieve veranderingen die je kunt maken die je leven zullen verrijken. Elk moment biedt een nieuwe kans om de tijdloze wijsheid van het Stoïcisme toe te passen en je veerkracht te versterken. Blijf moedig, blijf nieuwsgierig en blijf groeien. Ga gestaag verder op het pad van Stoïcijnse wijsheid. Het is te mooi om te laten liggen.

Met vriendelijke groet,

Harrie Kolsteeg

Psycholoog en oprichter LeefstijlBeter

 

Naar de cursus-pagina

Introductie tot een Stoïcijnse mindset

Naar les 1

 

Het omarmen van obstakels als kansen

Naar les 2

 

Praktiseren van dankbaarheid en tevredenheid

Naar les 3

Het begrijpen van onze emoties

Naar les 4

De Stoïcijnse kijk op de macht van perceptie

Naar les 5

Toepassingen voor emotionele controle

Naar les 6

Reflectie als gereedschap voor zelfverbetering

Naar les 7

Het ontwikkelen van zelfdiscipline en wilskracht

Naar les 8

Het gebruik van negatieve visualisatie

Naar les 9

De tijdelijkheid van het leven waarderen

Naar les 10

Wil je begeleid worden bij de cursus, heb je vragen? Neem contact op

We willen graag met je in contact komen om jou maximaal te ondersteunen om je doelen te bereiken en om onze cursussen te verbeteren. Heb je vragen, wil je reageren, wil je een positieve review geven? Vul het formulier in en je krijgt een persoonlijk bericht. Alvast bedankt!

"*" geeft vereiste velden aan