Online cursus Stoicisme 5: De macht van perceptie

Week 2: De wijsheid van Epictetus: controle over je emoties

Hulp nodig? Klik hier

Welkom bij de online cursus Stoïcisme van LeefstijlBeter

Hieronder vind je de vijfde les van onze cursus Creëer een stoïcijnse mindset.

Gedurende 52 weken ontvang je elke maandag, woensdag en vrijdag een e-mail met een link naar de cursus. Je komt dan terecht op een pagina als deze met theorie en enkele praktijkopdrachten.

Een cursus Stoïcisme van 52 weken

Waarom duurt de cursus een heel jaar? Omdat het veranderen van je mindset gedragsverandering vereist. Het aanleren van nieuw gedrag (of goede gewoonten) en het afleren van bestaande patronen (of slechte gewoonten) vereist tijd. In ieder geval drie maanden, en als je er een jaar mee aan de slag gaat weet je zeker dat je niet meer terugvalt in oude gewoonten.

Zelfstandig of met begeleiding

Je kunt de cursus geheel zelfstandig doen, maar je hebt ook de mogelijkheid om je te laten begeleiden. Dat kost je niets extra. Als je vragen hebt over de inhoud van de cursus of je loopt in de praktijk tegen zaken aan waarvan je niet weet hoe je er op een stoïcijnse manier mee om moet gaan, dan kun je mij altijd mailen.

Praktijkgerichte cursus

Zorg ervoor dat je dagelijks met de cursus bezig bent en alle tips en adviezen in de praktijk brengt. Door de cursus ben je in staat om je leven te veranderen en dat kun je alleen maar doen door je gedrag te veranderen. Alleen zo creëer je een stoïcijnse mindset. Als je consequent en enthousiast met de cursus aan de slag gaat zal het je veel brengen. Je zult er dan ook zeker geen spijt van krijgen dat je je hebt ingeschreven.

Deze tweede week heeft als thema: De wijsheid van Epictetus: controle over je emoties, en bestaat uit deze 3 lessen:

 • Les 4. Het begrijpen van onze emoties;
 • Les 5. De macht van perceptie (deze les);
 • Les 6. Praktische toepassingen voor emotionele controle.

Heb je vragen of wil je reageren, dan kun je mij te allen tijde persoonlijk mailen: info@leefstijlbeter.nl.

En laat je gerust door mij begeleiden. Ik help je graag bij jouw goede voornemen om een stoïcijnse mindset te ontwikkelen. Start hieronder met les 5. Succes!

Harrie Kolsteeg

Psycholoog en oprichter LeefstijlBeter

Les 5. De macht van perceptie

Welkom bij les 5: De macht van perceptie. We gaan verder met het verkennen van de kernideeën van Epictetus en richten ons hierbij nu op onze percepties. Dit zijn onze doelstellingen voor deze les.

 • Het begrijpen van de impact van perceptie

Verkennen hoe onze interpretatie van gebeurtenissen, meer dan de gebeurtenissen zelf, onze emotionele reacties en algemene welzijn bepaalt. Deze doelstelling omvat het inzicht dat verandering in perceptie een krachtig middel kan zijn voor emotionele en psychologische groei.

 • Herkaderen inzetten als een tool voor emotionele veerkracht

Leren hoe het proces van herkaderen — het bewust veranderen van onze interpretatie van situaties — kan worden gebruikt om positievere emotionele reacties uit te lokken en onze veerkracht te vergroten.

 • Praktische toepassing van perceptieverandering

Ontwikkelen van concrete vaardigheden en technieken voor het toepassen van perceptieverandering in het dagelijks leven, met de nadruk op het herkennen en aanpassen van automatische negatieve gedachten.

 • Versterken van positieve percepties

Identificeren van manieren om een meer positieve en dankbare kijk op het leven te cultiveren, inclusief praktijken zoals dankbaarheidsoefeningen en het bewust vieren van successen en positieve ervaringen.

 • De uitdagingen van perceptieverandering aangaan

Erkennen en navigeren door de uitdagingen en mogelijke weerstanden die kunnen opkomen bij het proberen te veranderen van diepgewortelde percepties, en strategieën aanbieden om deze obstakels te overwinnen.

 • Reflecteren op persoonlijke groei

Aanmoedigen van zelfreflectie over hoe veranderingen in perceptie hebben geleid tot persoonlijke groei en veranderingen in emotionele reacties in het verleden, en hoe deze inzichten kunnen worden toegepast op toekomstige situaties.

Deel 1: Begrijpen van perceptie

Wat is perceptie?

Perceptie is het proces waarbij onze hersenen zintuiglijke informatie interpreteren om de wereld om ons heen te begrijpen. Dit complexe proces beïnvloedt niet alleen hoe we onze omgeving waarnemen, maar ook hoe we onszelf en onze plaats daarin zien. Onze percepties hebben een diepgaand effect op onze emoties en ons gedrag. Ze zijn als de lens waardoor we het leven bekijken; soms helder en nauwkeurig, soms vervormd door vlekken of barsten van eerdere ervaringen, overtuigingen en verwachtingen.

De bouwstenen van perceptie

Onze percepties worden gevormd door een mengeling van onze eerdere ervaringen, onze culturele achtergrond en onze persoonlijke waarden en overtuigingen. Deze elementen werken samen om een uniek perspectief op de wereld te creëren. Zo kan iets zo eenvoudigs als een regenachtige dag door de een gezien worden als somber en deprimerend, terwijl een ander het ziet als een kans om lekker binnen te blijven en een goed boek te lezen. Dit voorbeeld laat duidelijk zien wat de kracht van onze individuele percepties is en hoe ze in staat zijn om onze emotionele reacties te kleuren.

Perceptie en emotie

De interactie tussen perceptie en emotie is een wisselwerking van invloed en respons. Je interpretatie van gebeurtenissen stuurt je emotionele reacties, die op hun beurt weer jouw toekomstige percepties kunnen beïnvloeden. Als je dit goed begrijpt, zie je duidelijk hoe een bewuste verandering in je perceptie – iets dus wat je kunt sturen als je je ervan bewust bent – je de mogelijkheid geeft om je emotionele ervaringen positief te beïnvloeden. Het verbeteren van je perceptuele vaardigheden, zoals het ontwikkelen van empathie en het leren van nieuwe perspectieven, verrijkt uiteraard je begrip van je emotionele huishouding, maar vergroot ook je emotionele intelligentie in het algemeen.

De subjectiviteit van perceptie

Het is dus van belang om te erkennen dat perceptie subjectief is. Twee mensen kunnen hetzelfde kunstwerk bekijken en totaal verschillende emoties en interpretaties ervaren. Door je erkenning van deze subjectiviteit besef je (of ga je steeds meer besseffen) dat je eigen percepties niet de absolute waarheid zijn, maar één van vele mogelijke interpretaties. Het cultiveren van een openheid voor andere perspectieven kan je eigen ervaring sterk verrijken en tevens leiden tot diepere verbindingen met anderen.

Bewustzijn en openheid

Om te leren op een goede manier om te gaan met de verschillende percepties is het ontwikkelen van een bewustzijn van je eigen vooroordelen en aannames een must. Door je bewust te zijn van de factoren die je percepties vormen, kun je beginnen met het uitdagen en aanpassen van deze waar nodig. Dit vereist een houding van openheid en bereidheid om te leren en te groeien. We noemen dat een groeimindset. En het vereist ook de moed om soms je diepste overtuigingen te heroverwegen.

Reflectieoefening

Neem nu een moment voor jezelf om na te denken over een recente situatie die een sterke emotionele reactie bij je opriep. Beschrijf de situatie, je initiële perceptie en de emotie die het bij je opwekte. Vraag jezelf nu af: zijn er andere manieren waarop ik deze situatie had kunnen interpreteren? Welke andere emoties zou een andere perceptie kunnen oproepen?

Onthoud dat je interpretatie van datgene wat tot je komt rechtstreeks verantwoordelijk is voor je emotionele ervaringen. Door je bewust te worden van deze macht van perceptie, zet je de eerste stap richting het beheersen van je emotionele reacties.

Deel 2: De kracht van herkaderen

Inleiding

Herkaderen is een krachtige techniek binnen de psychologie; het is gericht op het bewust veranderen van je interpretatie van gebeurtenissen om positievere emotionele reacties te bevorderen. Het gaat hierbij om het verschuiven van je perceptie van een situatie, zodat wat eerst als negatief of belemmerend werd ervaren, in een nieuw licht kan worden gezien als iets dat potentieel leerzaam of verrijkend is.

Het proces van herkaderen

Het herkaderingsproces begint met bewustwording. Herkaderen vereist dat je je automatische gedachten en de daaruit voortvloeiende emoties opmerkt. Vervolgens stel je jezelf de vraag: ‘Is er een andere manier om deze situatie te bekijken die minder stressvol of zelfs positief kan zijn?’ Geloof het of niet, er is altijd een andere manier van kijken die meer energie geeft of zaken in een positief daglicht stelt. Herkaderen vereist, zoals met alles rondom het creëren van een Stoïcijnse mindset, oefening en geduld. Door onderstaande stappen te volgen kun je beginnen je emotionele landschap te herzien:

 • 1. Identificatie: Merk op wanneer je een sterke negatieve emotie voelt en identificeer de gedachte die eraan ten grondslag ligt.
 • 2. Uitdaging: Vraag jezelf af of deze gedachte volledig waar is of dat er alternatieve interpretaties mogelijk zijn.
 • 3. Herkadering: Zoek actief naar een positievere of constructievere manier om de situatie te interpreteren.

Herkaderen in de praktijk

Stel je voor dat je een project op het werk hebt geleid dat niet het gewenste resultaat opleverde. Je initiële interpretatie zou kunnen zijn dat je gefaald hebt, wat leidt tot gevoelens van teleurstelling of ontoereikendheid. Door herkadering zou je deze ervaring juist kunnen zien als een waardevolle leerervaring, een kans om te groeien en je aanpak in toekomstige projecten te verbeteren. Deze verschuiving in perceptie kan leiden tot gevoelens van veerkracht en optimisme in plaats van falen.

Voordelen van herkaderen

Herkaderen biedt talloze voordelen voor je emotioneel welzijn. Het stelt je in staat om uitdagingen met meer kalmte en vertrouwen tegemoet te treden, vermindert stress en angst en het bevordert een positievere levenshouding in het algemeen. Door jouw vermogen om situaties op een nieuwe manier te zien (want iedereen kan dit), kunnen je ook creatievere oplossingen vinden voor problemen en je relaties met anderen verbeteren. Als je niet gewoon bent om zaken op een positieve manier te bekijken, bedenk dan dat je deze kwaliteit kunt versterken door ermee te oefenen.

Uitdagingen en beperkingen van herkaderen

Herkaderen is een krachtige techniek, maar het is niet altijd gemakkelijk en het heeft zo zijn beperkingen. Het vergt best wel veel oefening om (diepgewortelde) percepties te veranderen en soms kunnen externe omstandigheden zo overweldigend zijn dat herkaderen alleen onvoldoende is. In zulke gevallen kan het behulpzaam zijn (of zelfs noodzakelijk) om ondersteuning van vrienden, familie of professionals te zoeken. Doe dat gerust als je denkt dat nodig te hebben. Je zult ervan versteld staan hoe graag anderen je helpen.

Oefeningen

 • Herkaderingsreflectie: Kies aan het einde van de dag een situatie die je als negatief hebt ervaren. Schrijf deze situatie op en oefen het toepassen van herkadering door te zoeken naar een positievere interpretatie of een leerervaring die je eruit kunt halen.
 • ‘Wat als-oefening’: Wanneer je geconfronteerd wordt met een moeilijke situatie, vraag jezelf dan ‘Wat als dit eigenlijk iets goeds is?’ Probeer drie positieve uitkomsten of lessen te bedenken die uit deze situatie kunnen voortkomen.

Reflectie en groei

Neem de tijd om te reflecteren op hoe herkadering je perspectief op bepaalde situaties heeft veranderd. Heb je een verschuiving in je emotionele reacties opgemerkt? Hoe heeft dit je relaties, werk of zelfbeeld beïnvloed? Sta even stil bij deze vragen. Ze zijn van belang voor je groei en ontwikkeling op jouw pad naar emotionele veerkracht.

Deel 3: Toepassen en leven met nieuwe percepties

Integreren van nieuwe percepties in het dagelijks leven

Nu je de kracht van perceptie en het proces van herkaderen hebt verkend, is de volgende stap het integreren van deze inzichten in je dagelijks leven. Bewustwording is hierbij cruciaal. Begin elke dag met het voornemen om open te staan voor nieuwe manieren van kijken naar uitdagingen of routine-situaties. Vraag jezelf af: ‘Wat is een andere manier om dit te zien?’ Dit kan een simpele verschuiving zijn, zoals on bekende voorbeeld van het waarderen van de leermogelijkheden in een fout, in plaats van jezelf te bekritiseren.

Creëer een gewoonte rondom positiviteit

Positiviteit kan worden versterkt door dagelijkse gewoonten. Begin met het opschrijven van drie dingen waar je elke dag dankbaar voor bent (zie les 3). Deze praktijk verhoogt niet alleen je algemene tevredenheid, maar moedigt ook een shift aan naar het waarderen van wat er goed gaat, zelfs op moeilijke dagen. Daarnaast kun je (extra) aandacht geven aan kleine overwinningen of positieve momenten. Met het herkennen en vieren van deze momenten bouw je gemakkelijker een gewoonte van positieve perceptie op.

Uitdagingen bij het behouden van nieuwe percepties

Het behouden van nieuwe percepties kan , vooral tijdens stressvolle tijden, een flinke uitdaging zijn. Wanneer je merkt dat je terugvalt in oude denkpatronen, pauzeer dan en herinner jezelf aan je mogelijkheid om de situatie anders te bekijken. Accepteer dat verandering tijd kost en wees geduldig met jezelf. Het is een proces van vallen en opstaan. En wees vriendelijk voor jezelf. Reken jezelf niet af als je terugvalt, maar merk het op en ga (op een positieve manier) weer door.

Langetermijnvoordelen van veranderde percepties

Op de lange termijn kan een verandering in perceptie diepgaande positieve effecten hebben op je emotionele welzijn, je relaties en zelfs op je professionele succes. Door situaties vanuit verschillende hoeken te bekijken, word je flexibeler en veerkrachtiger en kun je uitdagingen steeds beter aan.

Het onderhouden van emotionele flexibiliteit

Emotionele flexibiliteit is het vermogen om soepel tussen verschillende emotionele toestanden te schakelen. Het ontwikkelen van deze geweldige kwaliteit duurt in feite een leven lang, maar als je er actief mee bezig bent zul je er steeds beter in worden. Een manier om deze kwaliteit te versterken is door mindfulness te beoefenen. Mindfulbness helpt je om bewust te blijven van je huidige emotionele toestand en hoe je deze positief kunt beïnvloeden. Dit helpt om je herkaderingsvaardigheden te versterken en toe te passen wanneer nodig.

Reflectief dagboek

Een reflectief dagboek bijhouden is een krachtige manier om je groei en ontwikkeling bij te houden. Noteer je successen en je moeilijke momenten met perceptieverandering, evenals de momenten waarop herkadering een positief effect had op je emoties. Je merkt dat we in deze cursus veel aan reflectie doen. Reflectie is een van de beste manieren om aan zelfverbetering te doen. Bewustwording gaat vooraf aan verandering. En ook verandering dien je vast te leggen als je wilt groeien. Reflectie dient niet alleen als een hulpmiddel voor zelfevaluatie, maar ook als een bron van motivatie en inspiratie voor toekomstige groei.

Door het bovenstaande te integreren in je dagelijks leven, omarm je de kracht van perceptie en herkadering als instrumenten voor je persoonlijke ontwikkeling en je emotionele veerkracht.

Deel 4: Praktische oefeningen

Om de concepten van perceptieverandering en herkadering dieper te verankeren, volgen hier enkele praktische oefeningen. Deze oefeningen helpen je de kracht van je perceptie te verkennen en hoe je deze actief kunt aanpassen om je emotionele reacties en algehele welzijn te verbeteren.

Oefening 1: Dagelijkse herkadering

Doel: Het ontwikkelen van het vermogen om automatische negatieve gedachten te herkennen en te herkaderen naar een positiever perspectief.

 • 1. Kies aan het einde van de dag een gebeurtenis die een sterke emotionele reactie bij je opriep.
 • 2. Schrijf op wat er gebeurde en hoe je er oorspronkelijk op reageerde, inclusief de gedachten en emoties die je ervoer.
 • 3. Reflecteer vervolgens op hoe je deze situatie positief kunt herkaderen. Zoek naar alternatieve interpretaties of positieve aspecten die je in eerste instantie misschien hebt gemist.
 • 4. Noteer de nieuwe perceptie en hoe het de manier waarop je je voelt over de gebeurtenis verandert.

Oefening 2: Perspectieven dagboek

Doel: Het bevorderen van empathie en begrip door het verkennen van verschillende perspectieven op dezelfde situatie.

 • 1. Denk aan een recente situatie waarbij meerdere mensen betrokken waren.
 • 2. Schrijf de gebeurtenis op vanuit je eigen perspectief, inclusief hoe je je voelde en waarom.
 • 3. Probeer de situatie nu vanuit het perspectief van een andere betrokkene te beschrijven. Overweeg hun mogelijke gedachten en emoties.
 • 4. Reflecteer op hoe deze oefening je perceptie van de situatie verandert en wat je hebt geleerd over de invloed van verschillende perspectieven op onze emoties.

Oefening 3: Wat als-reflectie

Doel: Het stimuleren van creativiteit en openheid in het denken over mogelijke positieve uitkomsten van uitdagende situaties.

 • 1. Denk aan een huidige uitdaging of probleem in je leven.
 • 2. Stel jezelf een reeks ‘Wat als’-vragen die positieve resultaten of kansen voorstellen die uit deze situatie kunnen voortkomen. Bijvoorbeeld: ‘Wat als deze uitdaging me sterker maakt?’ of ‘Wat als dit een kans is om iets nieuws te leren?’
 • 3. Schrijf minstens drie positieve ‘Wat als’-scenario’s op en overweeg hoe elk perspectief je gevoel over de situatie kan veranderen.

Oefening 4: Dankbaarheidsmoment

Doel: Het cultiveren van een houding van dankbaarheid en waardering voor het positieve in ons leven.

 • 1. Stel elke ochtend of avond een timer in voor 5 minuten.
 • 2. Concentreer je gedurende deze 5 minuten op het opnoemen van dingen waarvoor je dankbaar bent, groot of klein.
 • 3. Probeer specifiek te zijn en denk na over waarom deze dingen betekenisvol voor je zijn.
 • 4. Merk op hoe deze oefening je perceptie van je dagelijkse leven beïnvloedt en bijdraagt aan een gevoel van welzijn.

Deze oefeningen bieden praktische manieren om de concepten van perceptieverandering en herkadering te integreren in je dagelijks leven. Door regelmatig te oefenen, kun je je vermogen ontwikkelen om op een meer positieve en constructieve manier op situaties te reageren, wat leidt tot een verbeterd emotioneel welzijn en een verrijkt leven.

Afsluiting

In deze les hebben we de transformatieve kracht van perceptie onderzocht: hoe de manier waarop we gebeurtenissen interpreteren onze emotionele reacties en ons algemeen welzijn beïnvloedt. We hebben geleerd over het belang van herkaderen en hoe deze techniek ons kan helpen om uitdagingen op een meer positieve en veerkrachtige manier te benaderen. Door praktische oefeningen zijn we begonnen met het ontwikkelen van de vaardigheden om onze percepties actief te veranderen en nieuwe, positievere perspectieven op ons leven te integreren.

Reflectie

Neem tot slot van deze les nog even de tijd om na te denken over wat je in deze les hebt geleerd. Welke inzichten waren nieuw of bijzonder betekenisvol voor je? Hoe kun je de praktijken van herkaderen en het bewust aanpassen van je percepties toepassen op specifieke situaties in je eigen leven? Welke uitdagingen verwacht je te ondervinden bij het inzetten van deze nieuwe vaardigheden, en hoe kun je jezelf ondersteunen door dit proces?

Vooruitblik

In les 6 zullen we ons richten op praktische toepassingen voor emotionele controle. We gaan dieper in op het gebruik van perceptieverandering in combinatie met andere strategieën om onze emotionele reacties in diverse situaties te beheersen. We zullen verkennen hoe we deze technieken kunnen gebruiken om onze reacties op stress, conflicten en verandering te verbeteren en hoe we een meer evenwichtige en voldoening gevende emotionele levenservaring kunnen opbouwen.

Aanmoediging

De vaardigheden die je in deze les hebt ontwikkeld zijn krachtige hulpmiddelen om meer emotionele veerkracht te ontwikkelen. Herinner jezelf er nog eens aan dat verandering tijd kost. Moedig jezelf aan om open en nieuwsgierig te blijven, om te blijven experimenteren met nieuwe percepties en om geduldig en vriendelijk te zijn naar jezelf toe.

Als je wilt dat ik je persoonlijk begeleidt of als je vragen hebt, laat het me weten. Blijf oefenen, blijf reflecteren en blijf groeien.

Met vriendelijke groet,

Harrie Kolsteeg

Psycholoog en oprichter LeefstijlBeter

 

Naar de cursus-pagina

Introductie tot een Stoïcijnse mindset

Naar les 1

Het omarmen van obstakels als kansen

Naar les 2

Praktiseren van dankbaarheid

Naar les 3

Het begrijpen van onze emoties

Naar les 4

Wil je begeleid worden bij de cursus, heb je vragen? Neem contact op

We willen graag met je in contact komen om jou maximaal te ondersteunen om je doelen te bereiken en om onze cursussen te verbeteren. Heb je vragen, wil je reageren, wil je een positieve review geven? Vul het formulier in en je krijgt een persoonlijk bericht. Alvast bedankt!

"*" geeft vereiste velden aan