Online cursus Stoicisme 9: Het gebruik van negatieve visualisatie voor emotionele veerkracht

Week 3: Marcus Aurelius: het belang van zelfreflectie

Hulp nodig? Klik hier

Welkom bij de online cursus Stoïcisme van LeefstijlBeter

Hieronder vind je de negende les van onze cursus Creëer een stoïcijnse mindset.

Gedurende 52 weken ontvang je elke maandag, woensdag en vrijdag een e-mail met een link naar de cursus. Je komt dan terecht op een pagina als deze met theorie en enkele praktijkopdrachten.

Een cursus Stoïcisme van 52 weken

Waarom duurt de cursus een heel jaar? Omdat het veranderen van je mindset gedragsverandering vereist. Het aanleren van nieuw gedrag (of goede gewoonten) en het afleren van bestaande patronen (of slechte gewoonten) vereist tijd. In ieder geval drie maanden, en als je er een jaar mee aan de slag gaat weet je zeker dat je niet meer terugvalt in oude gewoonten.

Zelfstandig of met begeleiding

Je kunt de cursus geheel zelfstandig doen, maar je hebt ook de mogelijkheid om je te laten begeleiden. Dat kost je niets extra. Als je vragen hebt over de inhoud van de cursus of je loopt in de praktijk tegen zaken aan waarvan je niet weet hoe je er op een stoïcijnse manier mee om moet gaan, dan kun je mij altijd mailen.

Praktijkgerichte cursus

Zorg ervoor dat je dagelijks met de cursus bezig bent en alle tips en adviezen in de praktijk brengt. Alleen zo creëer je een stoïcijnse mindset.

Deze derde week heeft als thema: Marcus Aurelius: het belang van zelfreflectie, en bestaat uit deze 3 lessen:

 • Les 7. Dagelijkse reflectie als gereedschap voor zelfverbetering;
 • Les 8. Het ontwikkelen van zelfdiscipline en wilskracht;
 • Les 9. Het gebruik van negatieve visualisatie voor emotionele veerkracht (deze les).

Heb je vragen of wil je reageren, dan kun je mij te allen tijde persoonlijk mailen: info@leefstijlbeter.nl.

En laat je gerust door mij begeleiden. Ik help je graag bij jouw goede voornemen om een Stoïcijnse mindset te ontwikkelen. Start hieronder met les 9. Succes!

Harrie Kolsteeg

Psycholoog en oprichter LeefstijlBeter

Stoicisme cursus

Les 9. Het gebruik van negatieve visualisatie voor emotionele veerkracht

Welkom bij Les 9 van onze cursus Creëer een Stoïcijnse mindset. In deze laatste les van week 3 richten ons op negatieve visualisatie. Een negatieve praktijk die resulteert in hele positieve uitkomsten.

Inleiding

Marcus Aurelius heeft ons door zijn geschriften nog een waardevolle methode nagelaten om met de onvermijdelijke uitdagingen van het leven om te gaan: negatieve visualisatie. Een Stoïcijnse oefening waarbij je bewust nadenkt over het verliezen van wat je hebt, het ervaren van tegenslagen of het geconfronteerd worden met onaangename scenario’s. Negatieve visualisatie staat ook bekend als ‘premeditatio malorum’, wat Latijn is voor ‘vooroefening van het kwaad’.

Het hoofddoel van negatieve visualisatie is niet om een pessimistische kijk op het leven te bevorderen, maar om mentale veerkracht en emotionele stabiliteit te versterken. Deze techniek is diep verankerd in de Stoïcijnse filosofie. Het was voor Marcus een belangrijk instrument om zijn geest te versterken tegen de wisselvalligheden van het lot.

De praktijk van voorbereiding

Marcus was, zoals gezegd, keizer van het Romeinse Rijk in een tijd van politieke onrust en militaire bedreigingen, waardoor zijn positie en welzijn vrijwel constant op het spel stonden. Hij gebruikte negatieve visualisatie als een strategie om mentaal voorbereid te zijn op elke mogelijke uitkomst. In zijn persoonlijke aantekeningen reflecteerde Marcus vaak op de mogelijke verliezen die hij kon lijden: zijn macht, zijn naasten en zelfs zijn eigen leven. Deze oefeningen in negatieve visualisatie stelden hem in staat om elke gebeurtenis met gelijkmoedigheid te benaderen.

Versterking van emotionele weerbaarheid

Door regelmatig de worst-case scenario’s te overwegen, trainde Marcus Aurelius zichzelf om emotionele reacties te temperen die anders overweldigend zouden kunnen zijn bij daadwerkelijke tegenslagen. Deze voorbereiding was cruciaal tijdens de oorlogen waarin hij geconfronteerd werd met flinke militaire uitdagingen en persoonlijke verliezen. Zijn vermogen om vooraf de mogelijke uitkomsten van conflicten in te schatten, hielp hem om strategisch en zonder wanhoop te handelen.

Waardering voor het heden

Een minder bekende, maar even belangrijke uitkomst van negatieve visualisatie is de verhoogde waardering voor het huidige moment. Marcus gebruikte deze techniek om de waarde van het ‘nu’ te versterken, door te erkennen dat hij alles wat hij had – zijn positie, zijn familie, zijn leven – ook weer zo kon verliezen. Deze bewustwording maakte van hem een meer bewust, aanwezig en dankbaar mens. Dankbaar voor elke dag die zonder rampspoed verliep.

Lessen voor ons, hedendaagse Stoïcijnen

Voor moderne beoefenaars van het Stoïcisme biedt de aanpak van Marcus Aurelius waardevolle lessen over hoe we onze eigen angsten voor de toekomst kunnen beheersen en hoe we ons kunnen wapenen tegen emotionele turbulentie. Door de praktijk van negatieve visualisatie kunnen we de potentiële tegenslagen van het leven leren accepteren en omarmen. Daardoor kunnen we veerkrachtiger worden en een grotere waardering krijgen voor onze huidige zegeningen.

In deze negende les zullen we de techniek van negatieve visualisatie verkennen, leren hoe we deze kunnen toepassen in onze eigen levens en onderzoeken hoe deze ons kan helpen om een robuustere emotionele veerkracht te ontwikkelen, geïnspireerd door de wijsheid van Marcus Aurelius.

Doelstellingen

1. Verkenning van negatieve visualisatie

 • We introduceren de techniek van negatieve visualisatie, zoals deze historisch werd beoefend door Stoïcijnen zoals Marcus Aurelius, om te illustreren hoe deze methode mentale weerbaarheid en emotionele stabiliteit bevordert.
 • We zetten de filosofische en psychologische basis van negatieve visualisatie uiteen, waarbij de focus ligt op het concept van voorbereiding op potentiële verliezen of tegenslagen.

2. Praktische toepassing van negatieve visualisatie

 • We leren stapsgewijze methoden waarmee je negatieve visualisatie kunt inzetten om je angst voor toekomstige negatieve gebeurtenissen te verminderen en om meer aanwezig te zijn in het huidige moment en er dankbaar voor te zijn.
 • We demonstreren hoe deze techniek je kan helpen bij het ontwikkelen van een meer genuanceerde en realistische kijk op persoonlijke en professionele uitdagingen.

3. Versterken van emotionele veerkracht

 • We ontwikkelen strategieën waarmee je leert om te gaan met emotionele schommelingen en onzekerheden, door gebruik te maken van negatieve visualisatie als een tool voor ‘emotioneel management’.
 • We bevorderen een aanpak waarbij je leert anticiperen op en reflecteren over mogelijke uitdagingen, wat leidt tot betere persoonlijke aanpassingen en besluitvorming in stressvolle situaties.

4. Integratie van Stoïcijnse reflectiepraktijken

 • We laten zien hoe negatieve visualisatie kan worden geïntegreerd met andere Stoïcijnse reflectiepraktijken.
 • We verkennen het synergetische effect van gecombineerde Stoïcijnse praktijken op het bevorderen van een evenwichtig en doelgericht leven.

5. Toepassing van negatieve visualisatie in dagelijkse routine

 • We reiken specifieke voorbeelden en scenario’s aan waarin je dagelijks negatieve visualisatie kunt toepassen om emotionele veerkracht te bevorderen en persoonlijke voldoening te verhogen.
 • We moedigen je aan om je eigen routines te ontwikkelen die regelmatige reflectie en negatieve visualisatie omvatten.

 

Deel 1: Inzicht in negatieve visualisatie

In dit deel introduceren we het concept van negatieve visualisatie en onderzoeken we de historische en filosofische achtergronden. We zullen kijken hoe een Stoïcijn als Marcus Aurelius deze techniek gebruikte om mentale veerkracht te ontwikkelen. Dit deel bevat ook een verkenning van hoe negatieve visualisatie helpt bij het voorbereiden op potentiële tegenslagen en hoe het bijdraagt aan een beter emotioneel evenwicht door een realistische kijk op mogelijke toekomstige scenario’s.

Introductie

Negatieve visualisatie is een krachtige Stoïcijnse oefening die niet alleen dient als mentale voorbereiding op potentiële verliezen en tegenslagen, maar ook als een instrument om de waardering voor het huidige moment te verhogen. Deze oefening stelt ons in staat om emotioneel voorbereid te zijn op het ergste, terwijl we nog steeds hopen op en werken aan het beste.

Historische context

Marcus Aurelius gebruikte negatieve visualisatie dagelijks om zich mentaal en emotioneel voor te bereiden op de ontberingen van het regeren van het Romeinse imperium in een tijd van grote onrust. Hij schreef in zijn persoonlijke notities over het belang van het overwegen van alle mogelijke uitkomsten van zijn acties, inclusief de meest negatieve. Deze voorbereiding stelde hem in staat om met kalmte en duidelijkheid te reageren, ongeacht de situatie.

Filosofische onderbouwing

De Stoïcijnse filosofie leert ons dat onze reacties op externe gebeurtenissen eigenlijk altijd binnen onze controle liggen. Zelfs als de gebeurtenissen zelf dat niet zijn. Negatieve visualisatie helpt je bij het ontwikkelen van deze controle door je te dwingen om mogelijke negatieve uitkomsten te overwegen en mentaal door te werken door de vraag te beantwoorden hoe we daarop zouden reageren. Dit mentale proces vermindert de impact van negatieve emoties alls je daadwerkelijk met tegenslagen wordt geconfronteerd. Dit komt doordat je er in zekere zin al op hebt geanticipeerd (in gedachten) en het emotioneel reeds hebt verwerkt.

Het versterken van mentale veerkracht

Door regelmatig de ergste scenario’s te overwegen of in te schatten, train je met negatieve visualisatie je geest om niet overweldigd te raken door angst of verdriet als er (zeer) negatieve dingen gebeuren. Het bereidt je voor om met een bepaalde mate van emotionele afstand en rationaliteit te reageren, waardoor je beter in staat bent om effectieve beslissingen te nemen onder druk.

Toepassing in het dagelijks leven

In onze moderne tijd kan negatieve visualisatie worden toegepast in vele aspecten van het leven, van persoonlijke gezondheid en relaties tot professionele projecten en financiële planning. Het stelt je in staat om ‘wat-als’ scenario’s door te nemen en proactieve strategieën te ontwikkelen voor het geval dat dingen niet volgens plan verlopen.

Vijf verschillende “wat als”-scenario’s uit het dagelijks leven waarbij negatieve visualisatie toegepast kan worden.

 • Wat als ik mijn baan verlies?

Bedenk hoe je zou reageren als je plotseling je werk kwijtraakt. Welke stappen zou je ondernemen om financiële stabiliteit te behouden? Zou je kunnen terugvallen op spaargeld of zou je onmiddellijk op zoek gaan naar een nieuwe baan? Door dit scenario door te nemen kun je een noodplan opstellen dat je helpt om minder angstig te zijn over de arbeidsmarkt en economische veranderingen.

 • Wat als ik een dierbare verlies?

Hoewel dit een uitermate pijnlijk onderwerp is, kan het overdenken van het verlies van een naaste je helpen je emotioneel voor te bereiden op het onvermijdelijke verdriet en biedt het je tegelijkertijd een kans om je huidige relaties meer te waarderen. Dit kan ook leiden tot praktische overwegingen, zoals het plannen van nalatenschappen of het voeren van belangrijke gesprekken met geliefden.

 • Wat als ik een ernstig gezondheidsprobleem krijg?

Visualiseer hoe je leven zou veranderen als je wordt geconfronteerd met een ernstige ziekte. Welke aanpassingen zou je moeten maken in je levensstijl, je carrière of persoonlijke relaties? Dit kan je ook motiveren om een gezondere levensstijl na te streven en medische controles niet uit te stellen.

 • Wat als een belangrijke investering mislukt?

Denk na over de financiële en emotionele gevolgen als een grote investering, zoals in vastgoed of aandelen, niet het verwachte rendement oplevert of verliesgevend is. Hoe zou je je financiële strategieën aanpassen? Deze overweging kan je helpen om meer diversificatie in je investeringsportefeuille aan te brengen en je risicotolerantie te heroverwegen.

 • Wat als mijn plannen voor een belangrijk project falen?

Stel je voor dat een project waar je hard aan hebt gewerkt niet succesvol is of door onvoorziene omstandigheden moet worden gestopt. Hoe zou je reageren? Wat zijn alternatieve paden of oplossingen? Door dit scenario te overwegen kun je leren om flexibeler en veerkrachtiger te zijn in je professionele inspanningen.

Deze “wat als”-scenario’s geven je de gelegenheid om voorbereid en veerkrachtig te blijven als je te maken krijgt met mogelijke tegenslagen. Negatieve visualisatie helpt niet alleen bij het emotioneel verwerken van mogelijke toekomstige gebeurtenissen, maar moedigt je ook aan om praktische plannen te maken die je veerkracht verhogen.

 

Deel 2: Toepassen van Negatieve Visualisatie

Na bovenstaande verkenning richten we ons op de praktische implementatie van negatieve visualisatie. We bekijken de stappen en methoden waarmee je deze techniek kunt gebruiken om je dagelijkse angst voor negatieve gebeurtenissen te verminderen en een meer gewaardeerd besef van het huidige moment te ontwikkelen. We zullen ook specifieke voorbeelden en oefeningen geven die je kunnen helpen om deze techniek toe te passen in zowel persoonlijke als professionele contexten.

Stapsgewijze methodiek

Het effectief toepassen van negatieve visualisatie vereist een gestructureerde aanpak. Je kunt deze techniek in vier stappen in de praktijk te brengen.

 • 1. Kies een specifiek scenario: Begin met het identificeren van een specifieke zorg of angst die relevant is voor je huidige leven. Dit kan zoiets zijn als het verliezen van een baan, het falen van een belangrijk project of persoonlijke relaties die moeilijk lopen.
 • 2. Visualiseer het ‘worst-case scenario’: Neem de tijd om je in te beelden wat er in het slechtste geval zou kunnen gebeuren. Visualiseer de gebeurtenis in detail – hoe je je zou voelen, wat de directe gevolgen zouden zijn, en wat de langdurige impact zou kunnen zijn.
 • 3. Reflecteer op je reacties: Denk na over hoe je zou reageren op het scenario. Welke stappen zou je ondernemen om met de situatie om te gaan? Welke middelen zou je aanspreken? Dit helpt bij het voorbereiden op mogelijke uitdagingen en vermindert de angst voor het onbekende.
 • 4. Ontwikkel copingstrategieën: Ontwikkel op basis van je reflectie specifieke strategieën die je zou kunnen gebruiken om de situatie aan te pakken. Dit kan variëren van het opbouwen van financiële reserves, het uitbreiden van je professionele netwerk, tot het zoeken van emotionele of professionele ondersteuning.

Toepassing in dagelijks leven

Negatieve visualisatie is niet alleen een oefening voor momenten van rustige reflectie; je kunt het ook integreren in je dagelijkse leven.

 • Tijdens besluitvorming: Gebruik voordat je belangrijke beslissingen neemt negatieve visualisatie om mogelijke gevolgen te overwegen. Dit kan je helpen om meer doordachte en geïnformeerde keuzes te maken.
 • Bij het plannen van projecten: Overweeg de obstakels die je zou kunnen tegenkomen bij het opzetten van nieuwe projecten of doelen en plan vooraf hoe je deze zou aanpakken.
 • In relatiebeheer: Gebruik negatieve visualisatie om mogelijke conflicten of uitdagingen in relaties te overdenken. Dit kan je voorbereiden op effectievere communicatie en het oplossen van problemen.

Voordelen van regelmatige beoefening

De regelmatige beoefening van negatieve visualisatie biedt diverse voordelen.

 • Vermindering van angst voor het onbekende: Door je de ‘worst-case scenario’s’ voor te stellen en je reacties te plannen kun je angst en onzekerheid verminderen.
 • Verhoogde dankbaarheid: Door je bewust te worden van wat er mis kan gaan heb je vanzelf meer waardering voor wat goed gaat. Dit kan je een groter gevoel van tevredenheid en geluk in het huidige moment geven.
 • Verbeterde emotionele veerkracht: Je wordt veerkrachtiger met betrekking tot tegenslagen, omdat je mentaal voorbereid bent op moeilijkheden.

Kortom het regelmatig beoefenen van negatieve visualisatie geeft je dat je beter voorbereid bent op vrijwel alle uitdagingen van het leven en veel meer kunt genieten van je huidige omstandigheden.

 

Deel 3: Emotionele veerkracht versterken

In het laatste deel van deze les concentreren we ons op het verdiepen van de emotionele veerkracht door middel van negatieve visualisatie. We bespreken hoe deze techniek kan worden geïntegreerd met andere Stoïcijnse praktijken. Dit deel omvat ook strategieën om negatieve visualisatie te gebruiken als een tool voor emotioneel management, wat helpt bij het anticiperen op en effectief omgaan met uitdagingen en stress.

Emotionele veerkracht

Emotionele veerkracht verwijst naar het vermogen om snel te herstellen van emotionele stress en tegenslagen. Emotionele veerkracht helpt je om je welzijn op peil te houden en om effectief om te gaan met de uitdagingen van het leven. Negatieve visualisatie dient als een kern-tool in het opbouwen van veerkracht door je voor te bereiden op mogelijke negatieve uitkomsten en door het cultiveren van een dieper gevoel van emotionele stabiliteit.

Strategieën voor het opbouwen van veerkracht

 • Anticipatie van uitdagingen: Leer om vooraf potentiële stressoren en moeilijkheden te identificeren. Door op deze uitdagingen te anticiperen kun je effectieve strategieën ontwikkelen om ze aan te pakken voordat ze zich voordoen. Dit vermindert sterk de impact wanneer je daadwerkelijk met deze situaties wordt geconfronteerd.
 • Ontwikkeling van coping: Integreer praktische copingstrategieën in je dagelijks leven. Zoals ademhalingsoefeningen, mindfulness of het opstellen van een ‘noodplan’ voor bijzonder stressvolle scenario’s.
 • Reflectie en leren: Gebruik negatieve uitkomsten, zowel echte als gevisualiseerde, als leermomenten. Door reflectie kun je inzichten verwerven in je eigen gedragspatronen en besluitvormingsprocessen, wat je toekomstige reacties kan verbeteren.

Toepassing van negatieve visualisatie voor emotionele groei

 • Dagelijkse reflectie: Neem tijd voor dagelijkse reflectie over hoe je reageerde op de dagelijkse uitdagingen en stressoren. Overweeg hoe je gebruik hebt gemaakt van negatieve visualisatie om je reacties te temperen en bepaal wat effectief was en wat verbeterd kan worden.
 • Regelmatige herbeoordeling: Evalueer regelmatig je emotionele responsen om te zorgen dat ze nog steeds relevant en effectief zijn. Aanpassing van je strategieën als reactie op nieuwe informatie of veranderende omstandigheden is van belang voor het handhaven van je emotionele veerkracht.
 • Community en ondersteuning: Bouw een ondersteunend netwerk op van vrienden en familie (of professionals) die je kunnen helpen bij het aangaan van emotionele uitdagingen. Discussies en uitwisselingen over copingstrategieën geven je vaak nieuwe inzichten.

Voordelen van versterkte emotionele veerkracht

Het versterken van je emotionele veerkracht helpt niet alleen om beter om te gaan met de onmiddellijke effecten van stress en tegenslag, maar bevordert juist ook een langdurig gevoel van tevredenheid en welzijn. Door het oefenen met negatieve visualisatie kun je je reacties op het leven verzachten, waardoor je minder snel overweldigd raakt en effectiever kunt handelen wanneer de situatie dat vereist.

 

Deel 4: Stoïcijnse oefeningen

Hieronder geven we je weer een aantal specifieke Stoïcijnse oefeningen om de technieken van negatieve visualisatie te ondersteunen en te verdiepen. Deze oefeningen helpen je bij het ontwikkelen van een praktische toepassing van negatieve visualisatie en versterken ook je algemene emotionele veerkracht en het vermogen om constructief om te gaan met het leven zoals het zich aan je voordoet.

1. Premeditatio Malorum

Deze Stoïcijnse oefening, letterlijk vertaald als ‘voorafgaande meditatie van kwaad’, moedigt je aan om potentiële negatieve uitkomsten te overwegen voordat ze zich voordoen. Zoals we al aangaven, niet om pessimisme te cultiveren, maar om mentaal voorbereid te zijn op alle mogelijke realiteiten.

Oefening: Kies een project of evenement dat aanstaande is. Neem de tijd om systematisch alle dingen te visualiseren die mis kunnen gaan. Overweeg hoe je elk van deze mogelijke uitdagingen zou aanpakken. Reflecteer op hoe deze voorbereiding je gevoelens en stressniveaus beïnvloedt.

2. Contemplatie van vergankelijkheid

Deze oefening helpt je bij het ontwikkelen van waardering voor het heden door de vergankelijke aard van alle dingen te erkennen. Het gaat om het erkennen van het feit dat alles, van persoonlijke bezittingen tot relaties en het leven zelf, van tijdelijke aard is.

Oefening: Neem regelmatig een moment om te contempleren over de vergankelijkheid van een specifiek aspect van je leven, zoals je gezondheid of een belangrijke relatie. Overweeg hoe je zou reageren als je dit zou verliezen en hoe je deze waardering kunt gebruiken om meer aanwezig en betrokken te zijn in het moment.

3. Oefenen van dankbaarheid

Gecombineerd met negatieve visualisatie kan het oefenen van dankbaarheid een krachtig tegenwicht bieden tegen de zwaarte van het overwegen van negatieve scenario’s. Het bevordert een positieve instelling en helpt je bij het in evenwicht brengen van de emotionele impact van de oefening.

Oefening: Na het uitvoeren van een negatieve visualisatie maak je een lijst van alles in je leven waarvoor je dankbaar bent. Focus op kleine, alledaagse dingen zoals een lekker kopje koffie of het comfort van je huis, om een diep gevoel van waardering voor het heden te cultiveren.

4. Rolwisseling

Deze oefening helpt je bij het ontwikkelen van empathie en het vermogen om situaties vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Dit is van belang voor het effectief toepassen van Stoïcijnse principes in interpersoonlijke relaties.

Oefening: Wanneer je een conflict of een moeilijke interactie met iemand hebt, neem dan even de tijd om de situatie vanuit het perspectief van de ander te overwegen. Vraag jezelf af hoe zij zich voelen en waarom ze mogelijk op een bepaalde manier hebben gereageerd. Reflecteer op hoe deze inzichten je eigen reacties kunnen beïnvloeden en verbeteren.

 

Afsluiting

In deze les hebben we de krachtige Stoïcijnse techniek van negatieve visualisatie verkend, zoals toegepast door Marcus Aurelius en andere Stoïcijnse denkers. We hebben geleerd dat deze methode niet bedoeld is om pessimisme te cultiveren (iets wat je zou kunnen bedenken als je je ‘worst-case scenario’s voor de geest moet halen), maar om ons voor te bereiden op de onvermijdelijkheid van tegenslagen, waardoor we onze mentale veerkracht en emotionele stabiliteit kunnen versterken. Door systematisch potentiële negatieve uitkomsten te overwegen kunnen we onze angst voor het onbekende verminderen, onze waardering voor het heden vergroten, en ons vermogen om effectief met stress en verandering om te gaan verbeteren.

Reflectie

Nu we de les over negatieve visualisatie hebben afgerond kan het nuttig zijn om nog even stil te staan bij wat we hebben geleerd en hoe deze inzichten kunnen worden geïntegreerd in ons dagelijks leven.

Inzicht in de kracht van voorbereiding

Een van de kernideeën die we hebben verkend is hoe negatieve visualisatie je voorbereidt op de onvermijdelijkheid van tegenslagen en verandering. Door mentaal scenario’s door te spelen waarin dingen niet gaan zoals gepland kun je jezelf bevrijden van de angst voor het onbekende. Reflecteer op momenten in je eigen leven waar deze voorbereiding nuttig zou kunnen zijn. Hoe zou een betere voorbereiding op mogelijke tegenslagen je reacties in het verleden hebben veranderd?

Waardering voor het heden

We hebben ook gezien hoe negatieve visualisatie je waardering voor het huidige moment kan verhogen. Door te overwegen hoe dingen zouden kunnen veranderen of verloren kunnen gaan, kun je een dieper gevoel van dankbaarheid ontwikkelen voor wat je nu hebt. Denk na over de dingen in je leven die je vaak als vanzelfsprekend beschouwt. Hoe zou je perspectief veranderen als je dieper nadacht over hun tijdelijke aard?

Omgaan met emotionele reacties

Negatieve visualisatie helpt je niet alleen om voorbereid te zijn op tegenslagen, maar ook om je emotionele reacties te moduleren wanneer je met uitdagingen wordt geconfronteerd. Door regelmatig te oefenen kun je leren om je eerste impulsieve reacties – die vaak door angst of stress worden aangedreven – te temperen. Reflecteer op hoe je jouw emotionele reacties zou kunnen verbeteren door deze techniek te gebruiken. Zijn er specifieke situaties waarin je denkt dat deze benadering bijzonder nuttig zou zijn?

Toepassing in toekomstige scenario’s

Ten slotte, denk na over hoe je de praktijk van negatieve visualisatie kunt integreren in je toekomstige planning en besluitvorming. Kun je scenario’s bedenken waarin deze techniek je zou kunnen helpen om betere beslissingen te nemen of om veerkrachtiger te zijn in het gezicht van tegenspoed?

Vooruitblik

Volgende week zetten we onze reis door de Stoïcijnse filosofie voort met een focus op de inzichten van Seneca over ‘de kunst van het leven’. We zullen drie belangrijke thema’s verkennen die ons kunnen helpen een dieper begrip te krijgen van hoe we een leven kunnen leiden dat veel voldoening schenkt. Wat kun je volgende week verwachten?

 • Les 10: De tijdelijkheid van het leven waarderen

We zullen de Stoïcijnse praktijk van het overwegen van het levenseinde en de tijdelijkheid van alles verkennen. Dit kan je helpen (nog) meer in het moment te leven en je dagelijkse ervaringen meer te waarderen.

 • Les 11: Geluk vinden in een eenvoudig leven

We zullen onderzoeken hoe het verminderen van je verlangens en het focussen op wat voor jou belangrijk is, je kan leiden naar een meer tevreden en rustiger leven.

 • Les 12: Omgaan met tegenspoed en verandering

Je zult ook leren hoe Stoïcijnse principes je kunnen helpen veerkracht verder op te bouwen als je te maken krijgt met tegenspoed en verandering en hoe je kunt groeien door uitdagingen.

Aanmoediging

Na drie weken studie van de Stoïcijnse filosofie en oefeningen om de Stoïcijnse mindset te verwerven mag je jezelf best een schouderklopje geven. Je bent goed op weg naar een (geheel) andere mindset die ervoor zorgt dat je beter in je vel komt te zitten, tegenslagen kunt overwinnen en kunt bijdragen aan een betere wereld. Dat is geweldig. Ik wil graag je aanmoedigen om de technieken van negatieve visualisatie die we vandaag hebben besproken actief toe te passen in je dagelijkse leven. Door jezelf regelmatig te oefenen in deze praktijk, zul je niet alleen meer voorbereid zijn op wat de toekomst kan brengen, maar zul je ook een grotere waardering en vreugde in het heden vinden.

Als je wilt dat ik je persoonlijk begeleidt of als je vragen hebt, laat het me weten. Blijf oefenen, blijf reflecteren en blijf groeien.

Met vriendelijke groet,

Harrie Kolsteeg

Psycholoog en oprichter LeefstijlBeter

 

Naar de cursus-pagina

Introductie tot een Stoïcijnse mindset

Naar les 1

 

Het omarmen van obstakels als kansen

Naar les 2

 

Praktiseren van dankbaarheid en tevredenheid

Naar les 3

Het begrijpen van onze emoties

Naar les 4

De Stoïcijnse kijk op de macht van perceptie

Naar les 5

Toepassingen voor emotionele controle

Naar les 6

Reflectie als gereedschap voor zelfverbetering

Naar les 7

Het ontwikkelen van zelfdiscipline en wilskracht

Naar les 8

Wil je begeleid worden bij de cursus, heb je vragen? Neem contact op

We willen graag met je in contact komen om jou maximaal te ondersteunen om je doelen te bereiken en om onze cursussen te verbeteren. Heb je vragen, wil je reageren, wil je een positieve review geven? Vul het formulier in en je krijgt een persoonlijk bericht. Alvast bedankt!

"*" geeft vereiste velden aan