Online cursus Stoicisme 2: Het omarmen van obstakels als kansen

Week 1: De Stoïcijnse basisprincipes

Hulp nodig? Klik hier

Welkom bij de online cursus Stoïcisme van LeefstijlBeter

Hieronder vind je de tweede les van onze cursus Creëer een stoïcijnse mindset.

Gedurende 52 weken ontvang je elke maandag, woensdag en vrijdag een e-mail met een link naar de cursus. Je komt dan terecht op een pagina als deze met theorie en enkele praktijkopdrachten.

Een cursus Stoïcisme van 52 weken

Waarom duurt de cursus een heel jaar? Omdat het veranderen van je mindset gedragsverandering vereist. Het aanleren van nieuw gedrag (of goede gewoonten) en het afleren van bestaande patronen (of slechte gewoonten) vereist tijd. In ieder geval drie maanden, en als je er een jaar mee aan de slag gaat weet je zeker dat je niet meer terugvalt in oude gewoonten.

Focus op gedrag, gedachten en gevoelens

In de cursus stoïcisme focussen we ons op menselijk gedrag – jouw gedrag – en daarmee ook op gevoelens en gedachten. Wij geloven dat jij als mens alleen echt kan veranderen als er in jou dingen veranderen. Voor echte, duurzame verandering is psychologie de beste route. Vandaar dat de cursus die voor je ligt door een psycholoog met kennis van en ervaring met stoïcisme is gemaakt.

156 korte lessen in stoïcisme

De cursus bestaat uit maar liefst 156 korte lessen die zijn gerangschikt in 52 thema’s met een logische opbouw. Wil je maximaal profijt trekken van de cursus (en dus een goede investering doen in jezelf) dan zou je de hele cursus moeten volgen. Je kunt weliswaar eenvoudig op elk moment opzeggen maar we willen je wel graag stimuleren om het een aantal weken te proberen en te ervaren of de cursus bij je past. Je zult merken dat naarmate de cursus vordert, je er steeds meer baat bij zult hebben. Geef dus niet te snel op. Naarmate je langer bezig bent en steeds meer resultaat gaat zien zal het steeds leuker worden en waarschijnlijk zul je dan na een jaar met spijt afscheid nemen van de cursus.

Zelfstandig of met begeleiding

Je kunt de cursus geheel zelfstandig doen, maar je hebt ook de mogelijkheid om je te laten begeleiden. Dat kost je niets extra. Als je vragen hebt over de inhoud van de cursus of je loopt in de praktijk tegen zaken aan waarvan je niet weet hoe je er op een stoïcijnse manier mee om moet gaan, dan kun je mij altijd mailen. Ik probeer altijd snel te reageren. Ook zal ik je steeds aanmoedigen om de cursus volledig te doorlopen. Je kunt mij beschouwen als je ‘personal coach’ op het gebied van stoïcijns leven.

Praktijkgerichte cursus

Zorg ervoor dat je dagelijks met de cursus bezig bent en alle tips en adviezen in de praktijk brengt. Door de cursus ben je in staat om je leven te veranderen en dat kun je alleen maar doen door je gedrag te veranderen. Alleen zo creëer je een stoïcijnse mindset. Als je consequent en enthousiast met de cursus aan de slag gaat zal het je veel brengen. Je zult er dan ook zeker geen spijt van krijgen dat je je hebt ingeschreven.

Deze eerste week heeft als thema: De stoïcijnse basisprincipes, en bestaat uit deze 3 lessen:

 • Les 1. Introductie tot een stoïcijnse mindset (de eerste les);
 • Les 2. Omarmen van obstakels als kansen (deze les);
 • Les 3. Praktiseren van dankbaarheid en tevredenheid.

Heb je vragen of wil je reageren, dan kun je mij te allen tijde persoonlijk mailen: info@leefstijlbeter.nl.

En laat je gerust door mij begeleiden. Ik help je graag bij jouw goede voornemen om een stoïcijnse mindset te ontwikkelen. Start hieronder met les 2. Heel veel succes en plezier gewenst!

Harrie Kolsteeg

Gezondheidspsycholoog en oprichter LeefstijlBeter

Les 2: Het omarmen van obstakels als kansen

Welkom bij de tweede les van de online cursus stoïcisme. Wat gaan we in deze tweede les doen?

Na de inleidende principes van het stoïcisme in de eerste les van deze cursus te hebben verkend, zullen we nu dieper ingaan op een van de meest krachtige en bevrijdende aspecten van de stoïcijnse filosofie: het omarmen van obstakels als kansen voor groei en ontwikkeling. Dit zijn onze doelstellingen.

 • Inzicht in obstakels

We beginnen door het stoïcijnse perspectief op obstakels te verkennen. Je leert waarom stoïcijnen geloven dat de manier waarop je uitdagingen en tegenslagen benadert je de kracht kan geven om de dagelijkse moeilijkheden aan te kunnen en tevens een sleutel kan zijn om te bloeien.

 • Obstakels omzetten in kansen

Het hoofddoel van deze les is om je te leren hoe je obstakels kunt herkennen als verborgen kansen. We zullen praktische strategieën bespreken om je mindset te verschuiven van gefrustreerd en ontmoedigd naar een mindset van mogelijkheden en actiebereidheid.

 • Praktische toepassing

Net als in Les 1 zullen we concrete oefeningen introduceren die je kunt toepassen in je dagelijkse leven. Deze oefeningen helpen je bij het cultiveren van veerkracht, het ontwikkelen van een proactieve houding ten opzichte van moeilijkheden en het versterken van je vermogen om tegenspoed met wijsheid en moed tegemoet te treden.

 • Waarom deze les zo belangrijk is

Jouw leven is onvermijdelijk gevuld met zowel kleine als grote uitdagingen. Hoe je ook probeert ervan weg te vluchten of ertegen te vechten, moeilijkheden zijn nooit ver weg, ze blijven komen. De manier waarop je deze obstakels benadert bepaalt in grote mate je algehele tevredenheid en het succes in je leven. Door obstakels te leren zien als wegen naar persoonlijke groei en ontwikkeling kun je je leven verrijken en je persoonlijke en professionele doelen effectiever nastreven.

Aan het einde van deze les zul je niet alleen een dieper begrip hebben van de stoïcijnse benadering van obstakels, maar zul je ook praktische technieken en strategieën hebben geleerd waarmee je deze uitdagingen aan kunt gaan.

Onthoud ondertussen dat het ontwikkelen van een stoïcijnse mindset een geleidelijk proces is. Elke les bouwt voort op de vorige, en in elke les verdiep je je begrip en ben je beter in staat om de stoïcijnse principes in je dagelijkse leven toe te passen. Laten we nu de waardevolle lessen van les 2 verkennen.

Deel 1: Herkaderen van obstakels

Inleiding

Het herkaderen van obstakels is een basaal principe van het stoïcisme dat je leert om je perceptie en interpretatie van obstakels te herzien. Deze filosofische benadering, gepraktiseerd door vooraanstaande stoïcijnse denkers zoals Marcus Aurelius, richt zich op het idee dat wat we vaak als belemmeringen zien in werkelijkheid verborgen kansen kunnen zijn voor persoonlijke groei en ontwikkeling.

De stoïcijnen begrepen dat het leven onvermijdelijk uitdagingen met zich meebrengt. Hun kracht lag in de overtuiging dat de manier waarop we deze uitdagingen interpreteren en erop reageren je ervaringen vormgeeft. Ze leerden dat door onze perceptie van obstakels te veranderen, we de kracht hebben om ze te transformeren in iets waardevols.

De Macht van Perceptie

Het kernidee is dat je perceptie, hoe jij dat wat tot je komt interpreteert, je realiteit bepaalt. Twee personen kunnen geconfronteerd worden met dezelfde situatie en deze totaal verschillend ervaren, afhankelijk van hoe ze deze interpreteren. De vraag is: Zie jij obstakels als hoge muren waar je niet overheen kunt klimmen of als trappen die je naar een hoger niveau van inzicht en vaardigheden kunt brengen?

Stel je voor dat je werkt aan een belangrijk project op je werk met een strakke deadline. Ondanks je harde werk en je inzet kom je erachter dat het project wordt uitgesteld vanwege factoren buiten jouw controle. Je eerste reactie is misschien wel frustratie, teleurstelling of zelfkritiek, waarbij je je inzet en vaardigheden in twijfel trekt.

Dit is het moment waarop de stoïcijnse praktijk van het herkaderen van obstakels relevant wordt. In plaats van de situatie te zien als een falen of een tegenslag kun je het herkaderen als een kans op verschillende vlakken.

 • Leermogelijkheden: De vertraging van het project biedt extra tijd voor evaluatie en verbetering. Dit kan een kans zijn om het project te herzien en aspecten van het werk te verfijnen die anders misschien overhaast zouden worden voltooid. Je kunt deze tijd gebruiken om je vaardigheden te verdiepen of nieuwe kennis op te doen die relevant is voor het project.
 • Flexibiliteit en aanpassingsvermogen: Deze situatie kan dienen als een praktijktest voor je flexibiliteit en vermogen om je aan te passen aan veranderende omstandigheden. In veel carrières zijn dit zeer gewaardeerde eigenschappen. Door positief en vooral ook productief te reageren kun je jezelf bewijzen als iemand die kalm blijft onder druk en effectief kan omgaan met onvoorziene uitdagingen.
 • Persoonlijke groei: Elke uitdaging, geen enkele uitgezonderd, biedt een kans voor persoonlijke groei. Door de situatie te herkaderen kun je werken aan het versterken van je emotionele veerkracht en het ontwikkelen van een meer optimistische en oplossingsgerichte mindset. Dit zijn waardevolle persoonlijke eigenschappen die van pas zullen komen in alle aspecten van je leven.
 • Versterken van relaties: De manier waarop je reageert op de vertraging kan ook je relaties met collega’s en leidinggevenden positief beïnvloeden. Door initiatief te nemen en proactief oplossingen te zoeken kun je jezelf positioneren als een betrouwbare en toegewijde collega. Dit kan de weg effenen voor toekomstige kansen en een sterker professioneel netwerk.

Op deze manier transformeer je een ogenschijnlijke tegenslag in een reeks waardevolle kansen voor ontwikkeling en vooruitgang. Dit is de essentie van het herkaderen van obstakels. Het herinnert ons eraan dat we – hoewel we niet altijd controle hebben over externe gebeurtenissen – wel controle hebben over hoe we deze interpreteren en hoe we erop reageren. Dit stoïcijnse perspectief stelt je in staat om uit elke situatie te leren en te groeien, waardoor je je leven en werk kunt verrijken.

Deel 2: Praktische strategieën

Nu we het concept van het herkaderen van obstakels hebben verkend en begrepen hoe onze perceptie onze ervaringen beïnvloedt, zullen we ons richten op praktische strategieën om onze nieuwe kennis toe te passen in ons dagelijks leven. Deze strategieën zijn bedoeld om je te helpen obstakels te herkennen en te herkaderen, én om stappen te zetten die je helpen deze uitdagingen om te zetten in kansen.

Obstakels identificeren

De eerste stap in het toepassen van deze praktische strategieën is het bewust worden van en identificeren van obstakels in je leven. En dit gaat wat verder dan het (vrij oppervlakkige) erkennen van uitdagingen; het vereist een diepe en eerlijke reflectie op wat je tegenhoudt.

Oefening:

 • Neem wat tijd om na te denken over recente situaties waar je je uitgedaagd of belemmerd voelde. Dit kunnen situaties zijn op je werk, persoonlijke projecten of dingen die spelen in de relationele sfeer.
 • Schrijf deze obstakels op en beschrijf kort je initiële reacties en gevoelens over deze situaties. Het gaat er hierbij niet om te oordelen of te analyseren, maar simpelweg om je bewust te worden van de situatie(s) en deze obstakels te gaan herkennen als (alleen maar een) obstakel.

Herkaderen van obstakels

Met een duidelijk beeld van de obstakels waarmee je wordt geconfronteerd is de volgende stap het herkaderen van deze uitdagingen. Dit proces vereist dat je je perspectief verschuift van een focus op de negatieve aspecten en beperkingen, naar het zien van potentieel en mogelijkheden.

Oefening:

 • Kies een obstakel uit het lijstje dat je net hebt gemaakt en stel jezelf de volgende vragen:

1. Welke mogelijkheden voor groei of ontwikkeling biedt deze uitdaging?
2. Zijn er nieuwe vaardigheden die ik kan leren of bestaande vaardigheden die ik kan verbeteren door deze situatie?
3. Hoe kan het ‘overwinnen’ van dit obstakel bijdragen aan mijn persoonlijke of professionele doelen?

 • Reflecteer op deze vragen en schrijf je gedachten op. Het doel is om een nieuw narratief te creëren voor het obstakel. Een narratief dat zich richt op potentieel en groei in plaats van op beperkingen.

Actieplannen ontwikkelen

Het herkaderen van obstakels is slechts het begin. De echte verandering vindt plaats als je actie onderneemt. Het ontwikkelen van een actieplan is belangrijk om de herkaderde uitdagingen ook echt aan te gaan en de kansen te benutten.

Oefening:

 • Voor hetzelfde obstakel waarvoor je een herkaderd perspectief hebt ontwikkeld stel je nu een klein actieplan op. Begin met het definiëren van één specifiek doel dat je wilt bereiken in relatie tot dit obstakel.
 • Breek dit doel vervolgens af in concrete, haalbare stappen. Stel realistische deadlines voor elke stap en identificeer eventuele hulpbronnen of ondersteuning die je nodig hebt.
 • Verbind je ertoe om actie te ondernemen. Belangrijke tip: plan tijd in je agenda om aan deze stappen te werken en houd je voortgang bij.

Voorbeeld van een actieplan

Laten we een specifiek voorbeeld gebruiken om te illustreren hoe je een klein actieplan kunt opstellen voor een obstakel dat je hebt herkaderd. Stel, je hebt een obstakel geïdentificeerd als ‘mijn angst voor openbaar spreken belemmert mijn vermogen om promotie te maken in mijn carrière’. Je hebt dit herkaderd tot ‘openbaar spreken is een vaardigheid die ik kan ontwikkelen en gebruiken als een krachtige tool voor professionele groei’.

Specifiek doel

Mijn angst voor openbaar spreken overwinnen en een presentatie geven aan mijn team over een recent project binnen drie maanden.

Actieplan

1. Onderzoek (Week 1-2):

 • Actiestap: Onderzoek online cursussen of lokale workshops over openbaar spreken.
 • Deadline: Binnen twee weken een geschikte cursus of workshop vinden.
 • Hulpbronnen: Websites van professionele trainingorganisaties, aanbevelingen van collega’s.

2. Aanmelden en deelnemen aan een cursus (Week 3-6):

 • Actiestap: Schrijf je in voor en voltooi een cursus of workshop over openbaar spreken.
 • Deadline: Cursus voltooid binnen vier weken na inschrijving.
 • Hulpbronnen: Cursusmaterialen, instructeursfeedback, oefengroepen.

3. Oefenen met collega’s of vrienden (Week 7-8):

 • Actiestap: Organiseer wekelijkse oefensessies met vrienden of bereidwillige collega’s.
 • Deadline: Acht weken na de start van het actieplan.
 • Hulpbronnen: Feedback van vrienden/collega’s.

4. Ontwerpen en voorbereiden van de presentatie (Week 9-10):

 • Actiestap: Ontwikkel een presentatie over een recent project of onderwerp waarin je deskundig bent.
 • Deadline: Tien weken na de start van het actieplan.
 • Hulpbronnen: Hulp van een mentor of ervaren collega voor feedback op de presentatie, gebruik van presentatiesoftware.

5. Presenteren aan het team (Week 11-12):

 • Actiestap: Plan en geef de presentatie aan je team.
 • Deadline: Drie maanden na de start van het actieplan.
 • Hulpbronnen: Technische middelen voor de presentatie.

Commitment

Planning en voortgangsbewaking:

 • Plan specifieke tijden in je agenda voor elke actiestap, inclusief voorbereiding en oefening.
 • Houd je voortgang bij in een journal of digitale tool, met aantekeningen over wat goed gaat en wat verbeterd kan worden.
 • Evalueer na elke stap wat je hebt geleerd en pas je plan zo nodig aan.

Dit actieplan transformeert het obstakel van angst voor openbaar spreken in een duidelijk gedefinieerd pad naar zelfverbetering en professionele ontwikkeling. Het voorbeeld is met opzet nogal uitgebreid uitgewerkt. Dit illustreert goed wat de kracht kan zijn van het herkaderen van obstakels. Ook de kleine alledaagse tegenslagen kun je zo herkaderen. Vaak is een actieplan dan niet nodig. Wel belangrijk: de bereidheid tot actie. Actie is gedrag en uiteindelijk kun je je leven alleen veranderen als je je gedrag verandert. De boodschap is: kom in actie!

Deel 3: Praktische oefeningen

Nu we het identificeren en herkaderen van obstakels hebben verkend, evenals het ontwikkelen van actieplannen, introduceren we enkele aanvullende praktische oefeningen die je kunnen helpen deze concepten verder te integreren in je dagelijks leven.

Oefening 1: Reflectie op veerkracht

Deze oefening is bedoeld om je bewustzijn van je eigen veerkracht en aanpassingsvermogen te vergroten.

 • Neem in de avond een paar minuten de tijd om na te denken over je dag. Identificeer een moment waarop je een uitdaging of obstakel hebt ervaren.
 • Reflecteer op hoe je hebt gereageerd op deze uitdaging. Heb je aspecten van de situatie kunnen herkaderen als kansen? Welke acties heb je ondernomen om het obstakel aan te pakken?
 • Schrijf een korte reflectie over wat je hebt geleerd van deze ervaring (één zin is vaak al voldoende) en hoe je je veerkracht hebt getoond. Overweeg wat je anders zou kunnen doen in toekomstige soortgelijke situaties.

Oefening 2: Het verbeelden van mogelijkheden

Deze visualisatieoefening helpt je om je vermogen te vergroten om obstakels in kansen te transformeren.

 • Vind een rustige plek waar je ongestoord kunt zitten en sluit je ogen. Haal een paar keer diep adem om je te ontspannen.
 • Visualiseer een specifiek obstakel dat je momenteel in je leven tegenkomt. Zie dit obstakel duidelijk voor je.
 • Stel je nu voor hoe je dit obstakel succesvol overwint. Visualiseer jezelf terwijl je actiestappen onderneemt, gebruikmakend van de strategieën die je hebt geleerd over herkadering en actieplanning.
 • Reflecteer ten slotte op hoe het voelt om dit obstakel te overwinnen. Wat leer je in dit proces? Hoe heeft het overwinnen van dit obstakel je geholpen te groeien?

Oefening 3: Actiegerichte doelstelling

Deze oefening moedigt je aan om doelgerichte actie te ondernemen richting het overwinnen van obstakels.

 • Kies een obstakel waar je momenteel mee te maken hebt en dat je wilt overwinnen.
 • Stel een specifiek (meetbaar) doel op dat je wilt bereiken in relatie tot dit obstakel. Zorg ervoor dat je doel realistisch is en binnen een bepaalde tijd kan worden bereikt.
 • Schrijf drie concrete acties op die je zult ondernemen om dit doel te bereiken. Deze acties moeten direct verband houden met het overwinnen van het obstakel en het benutten van de kansen die het biedt.
 • Plan wanneer en hoe je deze acties zult uitvoeren. Noteer eventuele middelen of ondersteuning die je nodig hebt.
 • Houd je voortgang bij en reflecteer op wat je leert tijdens het proces.

Door deze praktische oefeningen met enige regelmaat uit te voeren zul je je vaardigheden in het omgaan met uitdagingen verbeteren. Daarnaast zal ook je vermogen om uitdagingen te zien als kansen voor persoonlijke groei en ontwikkeling groter worden.

Afsluiting

We zijn aan het einde gekomen van Les 2, waarin we hebben verkend hoe we obstakels kunnen herkaderen en omzetten in kansen voor groei en ontwikkeling. Voordat we deze les afsluiten nemen we nog even de tijd om de belangrijkste punten samen te vatten, vooruit te kijken naar wat ons te wachten staat en enkele aanmoedigende woorden met je te delen.

Samenvatting en toepassing

In deze les hebben we ons gericht op de stoïcijnse praktijk van het herkaderen van obstakels, het belang van perceptie en het ontwikkelen van actieplannen. We hebben geleerd dat onze reactie op, en perceptie van uitdagingen vaak bepalender zijn voor onze ervaring dan de obstakels zelf. Door obstakels te zien als kansen voor groei kunnen we ons leven aanzienlijk verrijken.

Aanmoediging

Ik moedig je van harte aan om de praktische oefeningen – waaronder dagelijkse reflectie op veerkracht, visualisatie van mogelijkheden en actiegerichte doelstelling – voort te zetten en te integreren in je dagelijks leven. Deze oefeningen zullen je helpen om de concepten uit deze les te verankeren en je vermogen om met uitdagingen om te gaan flink te versterken.

Met een cursus op het gebied van het stoïcisme begeef je je op het pad van persoonlijke groei en zelfontwikkeling. Dat is hoe je het ook wend of keert een uitdagend én een lonend pad. Het vereist geduld, doorzettingsvermogen en een bereidheid om te leren van (elke) ervaring. Herinner jezelf eraan dat verandering tijd kost en dat elke stap vooruit, hoe klein ook, er weer een is die je verder brengt. Wees vriendelijk voor jezelf, en geduldig.

Bedankt voor je inzet en je bereidheid om jezelf te verdiepen in de praktijk van het stoïcisme. Je inspanningen om de stoïcijnse principes te integreren in je dagelijks leven zullen je helpen om een leven van grotere betekenis en voldoening te leiden. Wil je – als je dat nog niet hebt – ondersteuning bij de cursus, laat het me weten. Ik kijk ernaar uit om je voortgang te mogen volgen en je te ondersteunen.

Graag tot snel!

Met vriendelijke groet,

Harrie Kolsteeg

Gezondheidspsycholoog en oprichter LeefstijlBeter

 

Naar de cursus-pagina

Wil je begeleid worden bij de cursus, heb je vragen? Neem contact op

We willen graag met je in contact komen om jou maximaal te ondersteunen om je doelen te bereiken en om onze cursussen te verbeteren. Heb je vragen, wil je reageren, wil je een positieve review geven? Vul het formulier in en je krijgt een persoonlijk bericht. Alvast bedankt!

"*" geeft vereiste velden aan