Online cursus Stoicisme 12: Omgaan met tegenspoed en verandering

Week 4: Seneca’s inzichten: de kunst van het leven

Hulp nodig? Klik hier

Welkom bij de online cursus Stoïcisme van LeefstijlBeter

Hieronder vind je de twaalfde les van onze cursus Creëer een stoïcijnse mindset.

Gedurende 52 weken ontvang je elke maandag, woensdag en vrijdag een e-mail met een link naar de cursus. Je komt dan terecht op een pagina als deze met theorie en enkele praktijkopdrachten.

Een cursus Stoïcisme van 52 weken

Waarom duurt de cursus een heel jaar? Omdat het veranderen van je mindset gedragsverandering vereist. Het aanleren van nieuw gedrag (of goede gewoonten) en het afleren van bestaande patronen (of slechte gewoonten) vereist tijd. In ieder geval drie maanden, en als je er een jaar mee aan de slag gaat weet je zeker dat je niet meer terugvalt in oude gewoonten.

Zelfstandig of met begeleiding

Je kunt de cursus geheel zelfstandig doen, maar je hebt ook de mogelijkheid om je te laten begeleiden. Dat kost je niets extra. Als je vragen hebt over de inhoud van de cursus of je loopt in de praktijk tegen zaken aan waarvan je niet weet hoe je er op een stoïcijnse manier mee om moet gaan, dan kun je mij altijd mailen.

Praktijkgerichte cursus

Zorg ervoor dat je dagelijks met de cursus bezig bent en alle tips en adviezen in de praktijk brengt. Alleen zo creëer je een stoïcijnse mindset.

Deze vierde week heeft als thema: Seneca’s inzichten: de kunst van het leven, en bestaat uit deze 3 lessen:

 • Les 10. De tijdelijkheid van het leven waarderen;
 • Les 11. Geluk vinden in een eenvoudig leven;
 • Les 12. Omgaan met tegenspoed en verandering (deze les).

Heb je vragen of wil je reageren, dan kun je mij te allen tijde persoonlijk mailen: info@leefstijlbeter.nl.

En laat je gerust door mij begeleiden. Ik help je graag bij jouw goede voornemen om een Stoïcijnse mindset te ontwikkelen. Start hieronder met les 12. Succes!

Harrie Kolsteeg

Psycholoog en oprichter LeefstijlBeter

Stoicisme cursus

Les 12. Omgaan met tegenspoed en verandering

Welkom bij les 12 van onze reis door het Stoïcisme. We zullen ons verdiepen in het omgaan met tegenspoed en verandering, waarbij we ons laten leiden door de inzichten van Seneca. We richten ons op het cultiveren van emotionele weerbaarheid en het bevorderen van flexibiliteit. Tevens gaan we onderzoeken in hoeverre het mogelijk (en wenselijk) is om waardevolle levenslessen uit de uitdagingen die we tegenkomen te halen. Seneca’s filosofie biedt ons in ieder geval waardevolle gereedschappen om om te gaan met tegenspoed en erdoor te groeien en ons leven verder te verrijken.

Overzicht van deze les in Stoïcisme

Deel 1: Het fundament van emotionele weerbaarheid en flexibiliteit

We beginnen met het versterken van onze emotionele weerbaarheid. Hiermee leggen we een basis voor het omgaan met tegenslagen en veranderingen. We leren hoe flexibiliteit en het accepteren van wat we niet kunnen veranderen ons kan leiden tot innerlijke vrede en verminderde angst.

Deel 2: Levenslessen en praktische filosofie in het dagelijks leven

In dit deel onderzoeken we hoe we lessen uit onze tegenslagen kunnen halen en hoe we hierbij Stoïcijnse principes kunnen toepassen. Dit zal ons helpen om uitdagingen te zien als kansen voor persoonlijke ontwikkeling en om effectievere oplossingen te vinden voor dagelijkse problemen.

Deel 3: Een Stoïcijnse mindset cultiveren

We geven je technieken om een Stoïcijnse mindset te cultiveren die ons helpt onze gemoedsrust te bewaren te midden van ons hectische leven. Door bijvoorbeeld mindfulness en reflecties te integreren in het dagelijks leven, bouwen we aan een levenshouding die ons in staat stelt om met een zekere gratie en wijsheid te reageren op de wereld om ons heen.

Deel 4: Stoïcijnse oefeningen

We sluiten ook deze les weer af met oefeningen in Stoïcisme.

 

Deel 1: Het fundament van emotionele weerbaarheid en flexibiliteit

In dit eerste deel van les 12 duiken we diep in het concept van emotionele weerbaarheid en flexibiliteit, kerncomponenten die je in staat stellen effectief om te gaan met tegenspoed en verandering. Geïnspireerd door de lessen van Seneca verkennen we hoe we ons kunnen voorbereiden op de onvermijdelijke uitdagingen van het leven en hoe we deze kunnen transformeren in bronnen van kracht en groei.

Emotionele weerbaarheid ontwikkelen

Seneca leerde dat ware kracht voortkomt uit onze interne houding en niet uit onze externe omstandigheden. Emotionele weerbaarheid is de kwaliteit om effectief te reageren op stress, tegenslagen of trauma’s. Het opbouwen van weerbaarheid betekent dat je negatieve emoties niet langer vermijdt, maar actief bezig gaat met het ontwikkelen van het vermogen om er op een gezonde manier mee om te gaan. Een structurele aanpak om deze vorm van veerkracht te ontwikkelen bereik je door een combinatie van zelfbewustzijn, adaptieve copingstrategieën en consistente zelfzorg.

 • 1. Zelfbewustzijn vergroten: Begin met regelmatig tijd te nemen om je emoties toe te laten en te begrijpen. Dit kan door erop te reflecteren door dagelijks te noteren wat je voelt en waarom je denkt dat je deze emoties ervaart. Bijvoorbeeld, na een stressvolle werkdag kun je opschrijven welke situaties stress veroorzaakten en hoe je daarop reageerde. Dit helpt je dan om triggers te identificeren en meer inzicht te krijgen in je emotionele patronen.
 • 2. Adaptieve copingstrategieën gebruiken: Het ontwikkelen van gezonde manieren om met stress en emoties om te gaan is cruciaal belang. Technieken zoals diepe ademhalingsoefeningen, mindfulness en geplande ontspanning kunnen hierbij effectief zijn. Bijvoorbeeld, als je merkt dat je op het werk overweldigd raakt, neem dan een korte pauze om een ademhalingsoefening te doen of plan bewust momenten in je dag voor mindfulness-oefeningen, zoals een korte meditatie of een wandeling tijdens de lunch.
 • 3. Consistente zelfzorg: Onderhoud een routine die goede zelfzorg omvat, zoals voldoende slaap, gezonde voeding, en regelmatig fysieke activiteit. Deze gewoonten dragen bij aan je algemene welzijn en maken je minder vatbaar voor stress. Het integreren van activiteiten zoals yoga of sport kan helpen om zowel fysieke als mentale spanning te verminderen. Stel dat je moeite hebt met slapen door stress, werk dan aan een slaaproutine die ontspanningstechnieken bevat zoals lezen of luisteren naar kalmerende muziek voor het slapengaan.
 • 4. Sociale steun zoeken: Een ondersteunend sociaal netwerk is ook van groot belang voor emotionele weerbaarheid. Actief relaties onderhouden met vrienden, familie of collega’s die positieve interacties en steun bieden, kan een buffer vormen tegen de effecten van stress. Bijvoorbeeld, regelmatig tijd doorbrengen met vrienden of deelnemen aan gemeenschapsactiviteiten kan je gevoel van verbondenheid en welzijn versterken.

Door deze strategieën regelmatig toe te passen en aan te passen aan je persoonlijke behoeften en levensstijl, bouw je structureel aan je emotionele weerbaarheid. Dit stelt je niet alleen in staat om effectiever om te gaan met de dagelijkse stress en uitdagingen, maar ook om veerkrachtiger te zijn wanneer je geconfronteerd wordt met grotere tegenslagen of veranderingen.

Flexibiliteit cultiveren

Flexibiliteit gaat over het aanpassen van je verwachtingen en je gedrag in reactie op de veranderende omstandigheden van het leven. Seneca adviseerde om niet alleen voorbereid te zijn op het onverwachte, maar ook om dit te omarmen. Daarvoor heb je een flexibele geest nodig. Het ontwikkelen van deze vaardigheid helpt je om meer open en responsief te zijn ten aanzien van de veranderingen in je omgeving en in je persoonlijke leven. Hier volgen enkele stappen met voorbeelden van hoe je structureel aan je flexibiliteit kunt werken:

 • 1. Mentale flexibiliteit ontwikkelen: Dit begint met het bewust worden van je eigen denkpatronen en aannames. Vraag jezelf af of er andere manieren zijn om een situatie te bekijken. Bijvoorbeeld, als een project op je werk niet verloopt zoals gepland, overweeg dan eens andere methoden of benaderingen in plaats van vast te houden aan een vast pad. Brainstormen over nieuwe ideeën met collega’s of het aanpassen van je strategie op basis van nieuwe informatie.
 • 2. Scenario-planning: Oefen in het visualiseren van verschillende uitkomsten voor situaties in je leven. Dit helpt je voorbereid en minder angstig te zijn wanneer dingen anders lopen dan verwacht. Stel, je plant een belangrijk buitenevenement; het oefenen in scenario-planning zou betekenen dat je vooraf nadenkt over wat te doen bij slecht weer en vervolgens actieplannen maakt voor deze mogelijkheden, zoals het regelen van een overdekte locatie of het hebben van regenbestendige materialen.
 • 3. Emotionele flexibiliteit verbeteren: Werk aan je emotionele reacties door bewuste ademhaling en mindfulness oefeningen die je helpen om kalm te blijven in stressvolle situaties. Bijvoorbeeld, als je een conflict hebt met een vriend of collega gebruik dan ademhalingstechnieken om jezelf te kalmeren voordat je reageert. Dit helpt je om minder defensief te zijn en meer open te staan voor het perspectief van de ander.
 • 4. Aanpassingsvermogen in de praktijk brengen: Streef ernaar flexibel te blijven in je dagelijkse routines. Dit kan betekenen dat je openstaat voor last-minute wijzigingen in je plannen zonder frustratie. Als je bijvoorbeeld van plan bent om na je werk te gaan sporten, maar een vriend stelt voor om uit eten te gaan, overweeg dan of je je sportroutine kunt aanpassen om ruimte te maken voor deze sociale interactie.
 • 5. Feedback omarmen: Sta open voor en zoek actief feedback over hoe je handelt in verschillende situaties. Dit kan je inzicht geven in hoe je je gedrag kunt aanpassen om effectiever te zijn. Bijvoorbeeld, vraag na een presentatie op werk om feedback van collega’s om te leren hoe je je presentatievaardigheden verder kunt ontwikkelen.

Door bovenstaande acties regelmatig te integreren en te reflecteren op je ervaringen, bouw je aan een structurele flexibiliteit die je helpt om proactief en positief om te gaan met veranderingen en uitdagingen. Dit maakt je niet alleen een veerkrachtiger persoon, maar ook iemand die in staat is om kansen te benutten die zich voordoen in een voortdurend veranderende wereld.

Acceptatie als weg naar innerlijke vrede

Acceptatie is een fundamentele Stoïcijnse waarde die je helpt bij het omgaan met de uitdagingen van het leven door je te richten op wat je kunt controleren en los te laten wat buiten je controle ligt. Het cultiveren van acceptatie vraagt om een bewuste inspanning om je houding en reacties op externe gebeurtenissen te veranderen. Met de onderstaande stappen kun je acceptatie structureel in je leven integreren:

 • 1. Herkennen wat controleerbaar is: Begin met het duidelijk onderscheiden tussen wat je kunt beïnvloeden en wat buiten je macht ligt. Bijvoorbeeld, je kunt niet controleren dat het regent op een dag dat je een buitenactiviteit gepland hebt, maar je kunt wel controleren hoe je op deze situatie reageert, zoals door een alternatief plan te hebben of de situatie met humor te benaderen.
 • 2. Mindfulness oefeningen: Integreren van dagelijkse mindfulness oefeningen helpt je bij het cultiveren van een houding van acceptatie. Door mindfulness leer je om het huidige moment te accepteren, zonder oordeel. Bijvoorbeeld, als je je gestrest voelt op je werk, neem dan een moment om bewust je gedachten en gevoelens te observeren zonder te proberen ze te veranderen. Dit helpt je om emotionele reacties te beheersen en bevordert een staat van kalmte.
 • 3. Gebruik van affirmaties: Positieve affirmaties kunnen helpen om een mindset van acceptatie te versterken. Zeg bijvoorbeeld dagelijks tegen jezelf: Ik accepteer wat ik niet kan veranderen en concentreer me op wat ik wel kan verbeteren. Dit helpt je om de focus te verleggen van frustratie over onveranderlijke zaken naar actie op veranderbare aspecten.
 • 4. Reflectie op acceptatie: Het regelmatig reflecteren op ervaringen waarbij acceptatie een rol speelde kan je waardevolle inzichten bieden. Reflecteer bijvoorbeeld op een situatie waarin je moest accepteren wat er gebeurde en hoe dat je gevoel en reacties beïnvloedde. Dit bouwt bewustzijn en vaardigheid in het accepteren onder diverse omstandigheden.
 • 5. Therapeutische technieken: Overweeg het gebruik van therapeutische benaderingen zoals cognitieve gedragstherapie (CGT) of Acceptance & Commitment Therapy (ACT) die technieken aanreiken om acceptatie te bevorderen. Deze technieken kunnen bijvoorbeeld helpen bij het herkaderen van negatieve gedachten die acceptatie in de weg staan.
 • 6. Omgaan met tegenslag: Actief oefenen in het accepteren van kleine dagelijkse tegenslagen kan een goede training zijn voor grotere uitdagingen. Als iets kleins niet gaat zoals gepland, bijvoorbeeld als je favoriete koffie op is in de ochtend, gebruik dat moment dan om te oefenen in het accepteren en aanpassen zonder frustratie.

Door deze acties regelmatig toe te passen ontwikkel je een diepere laag van acceptatie die je helpt om innerlijke vrede te vinden en te behouden. Het resultaat hiervan is een leven waarin je minder last hebt van stress en meer geniet van de rust die tot je komt met het accepteren van het leven zoals het is.

 

Deel 2: Levenslessen en praktische filosofie in het dagelijks leven

In dit deel van onze cursus richten we ons op het benutten van tegenslagen als kansen voor persoonlijke groei. We bekijken hoe Stoïcijnse principes ons kunnen helpen bij het extraheren van waardevolle levenslessen uit onze ervaringen en deze toe te passen in ons dagelijks leven. Dit perspectief transformeert uitdagingen van louter obstakels in zelfontwikkeling.

Leren van tegenspoed

Tegenslagen en uitdagingen zijn onvermijdelijk, maar elk van deze momenten biedt je een kans om iets waardevols te leren. Bijvoorbeeld, een project op je werk dat is mislukt of een verbroken relatie; hoewel pijnlijk, kunnen deze tegenslagen mooie inzichten bieden voor persoonlijke veerkracht en je interactie met anderen. De Stoïcijnse filosofie leert je niet alleen te accepteren wat gebeurt, maar ook actief te zoeken naar wat deze ervaringen je kunnen leren over jezelf en de wereld om je heen. We geven je concrete stappen die je kunt zetten om structureel te leren van tegenslagen.

 • 1. Systematische reflectie: Het structureel leren van tegenspoed begint met het systematisch reflecteren op gebeurtenissen. Neem regelmatig de tijd om terug te kijken op uitdagingen en de beslissingen die je hebt genomen. Dit kan dagelijks tijdens een rustig moment of wekelijks als onderdeel van een grotere evaluatie. Bijvoorbeeld, als een project op je werk niet de verwachte resultaten oplevert, plan dan een evaluatiesessie waarin je specifiek kijkt naar wat er misging en wat er goed ging. Dit helpt je om patronen te herkennen en aanpassingen voor de toekomst te maken.
 • 2. Dagboek: Houd een dagboek bij waarin je jouw ervaringen met, en gedachten over tegenslagen noteert. Dit helpt niet alleen om je gevoelens te verwerken, maar ook om afstand te nemen en objectiever naar de situatie te kijken. Bijvoorbeeld, als je een conflict hebt met een collega, schrijf dan over hoe je je voelde, hoe je reageerde, en hoe je denkt dat je in de toekomst beter kunt reageren.
 • 3. Feedback vragen: Soms hebben we anderen nodig om ons te helpen inzien wat we zelf niet kunnen zien. Vraag feedback van betrouwbare vrienden, familieleden of collega’s over hoe je omgaat met tegenslagen. Bijvoorbeeld, na een mislukte presentatie vraag je een collega om feedback op zowel je presentatiestijl als op hoe je omging met de kritiek.
 • 4. Leerpunten identificeren: Probeer in elke tegenslag een leerpunt te vinden. Dit betekent dat je actief zoekt naar iets positiefs of iets wat je anders kunt doen. Als je bijvoorbeeld ontslagen wordt, overweeg dan wat dit je kan leren over je professionele vaardigheden of over de branche waarin je werkzaam bent. Gebruik deze informatie om je toekomstige carrièrepad te bepalen.
 • 5. Scenario’s spelen: Oefen met het nadenken over verschillende manieren waarop een situatie zich zou kunnen ontvouwen en hoe je zou kunnen reageren. Dit helpt je om voorbereid te zijn op toekomstige tegenslagen en vermindert de impact ervan op je emotionele welzijn. Bijvoorbeeld, als je vreest voor een mogelijke economische neergang, plan dan van tevoren hoe je je financiën zou beheren.
 • 6. Rolmodellen onderzoeken: Kijk naar hoe anderen die je bewondert omgingen met tegenspoed. Dit kunnen historische figuren zijn (zoals Seneca) of mensen in je directe omgeving. Analyseer hun aanpak en overweeg hoe je hun methoden kunt aanpassen aan je eigen situatie.

Door deze stappen regelmatig toe te passen, ontwikkel je vanzelf een robuuste methode om niet alleen te herstellen van tegenslagen, maar ook om er sterker uit te komen. Elk van deze stappen helpt je om een dieper begrip van jezelf te ontwikkelen en hoe je je effectief kunt verhouden tot de onvermijdelijke ups en downs van het leven.

Praktische toepassingen van Stoïcijnse waarden

Het integreren van Stoïcijnse waarden – zelfbeheersing, moed, rechtvaardigheid en wijsheid – in het dagelijks leven kan helpen om effectief om te gaan met dagelijkse uitdagingen en besluitvorming te verbeteren. Hier zijn specifieke manieren om deze waarden toe te passen.

Zelfbeheersing in het dagelijkse leven

Zelfbeheersing is het vermogen om impulsen die niet in lijn zijn met je langetermijndoelen te beheersen. Dit kan praktisch worden toegepast door:

 • Impulsaankopen beperken: Voordat je een aankoop doet neem je een moment om te reflecteren of dit item echt nodig is of dat het een impulsieve beslissing is. Dit helpt je om financiële stabiliteit te behouden en vermindert materiële overbodigheid.
 • Reacties op emoties: Als je boos of gefrustreerd bent, neem dan een paar diepe ademhalingen voordat je reageert. Dit voorkomt overhaaste reacties die relaties kunnen schaden.

Moed tonen bij moeilijke keuzes

Moed in de Stoïcijnse zin is niet alleen fysieke dapperheid, maar ook het morele lef om juist te handelen:

 • Opkomen voor anderen: Als je getuige bent van onrecht, bijvoorbeeld op je werkplek of in sociale situaties, spreek je je uit, ook als het ongemakkelijk is.
 • Belangrijke beslissingen nemen: Of het nu gaat om een carrièreswitch of het beëindigen van een schadelijke relatie, gebruik moed om veranderingen door te voeren die je leven op lange termijn zullen verbeteren.

Rechtvaardigheid in interpersoonlijke relaties

Rechtvaardigheid binnen Stoïcijnse principes verwijst naar eerlijk en ethisch handelen jegens anderen:

 • Eerlijke communicatie: Wees eerlijk in je communicatie, zelfs als de waarheid moeilijk voor je is. Hiermee bouw je vertrouwen op en bevorder je gezonde relaties.
 • Gelijke behandeling: Zorg ervoor dat je iedereen eerlijk en zonder vooroordeel behandelt, of dit nu in een professionele setting is of in persoonlijke relaties.

Wijsheid in dagelijkse besluitvorming

Wijsheid betekent in het Stoïcisme dat je gebruik maakt van kennis en ervaring om de beste beslissingen te nemen:

 • Lange termijn plannen: Neem beslissingen op basis van de langetermijn impact die zij op je leven hebben, en op het leven van anderen. Dit kan het sparen voor toekomstige financiële zekerheid zijn, of het investeren in persoonlijke ontwikkeling.
 • Probleemoplossing: Wanneer je een probleem tegenkomt, gebruik dan een doordachte benadering om oplossingen te evalueren, in plaats van te reageren op basis van een snelle emotie.

Door deze praktische toepassingen van Stoïcijnse waarden te integreren, kun je je dagelijks leven verrijken en een fundament leggen voor duurzaam geluk en meer voldoening. Elke beslissing en elke actie wordt een kans om deze tijdloze principes te beoefenen.

De rol van zelfreflectie

Zelfreflectie speelt, zoals je inmiddels weet, een belangrijke rol in dit hele proces. Door regelmatig tijd te nemen om na te denken over je reacties en beslissingen, ontwikkel je een helderder begrip van je waarden, drijfveren en de effectiviteit van je acties. Dit zelfonderzoek maakt het mogelijk om je gedragspatronen aan te passen en meer in lijn te brengen met je ideale zelf. Het structureel implementeren van zelfreflectie in het dagelijks leven kan op verschillende manieren diepgaande voordelen opleveren.

 • Dagelijkse evaluatie

Een dagelijkse zelfevaluatie helpt om consistentie te bevorderen in het nastreven van persoonlijke groei en morele integriteit. Bijvoorbeeld, neem elke avond een paar minuten om je acties van de dag te overdenken. Beoordeel welke acties goed afgestemd waren op je Stoïcijnse principes en waar je mogelijk tekortschoot. Dit kan gaan over hoe je reageerde op stress op je werk, hoe je omging met een conflict thuis of hoe je beslissingen nam die impact hadden op anderen.

 • Reflectief dagboek

Het bijhouden van een reflectief dagboek is een praktische methode om gedachten en ervaringen uit te diepen en er lering uit te trekken. Schrijf regelmatig over je ervaringen, vooral over die momenten die emotioneel beladen waren of die een morele uitdaging vormden. Dit helpt je om je gevoelens te verwerken en geeft je ook inzicht in hoe je kunt verbeteren.

 • Feedback integreren

Actief zoeken naar, en reflecteren op feedback van anderen kan leiden tot waardevolle inzichten in je eigen gedrag en besluitvormingsprocessen. Na belangrijke projecten op je werk of na afronding van een groepsactiviteit, vraag je collega’s of vrienden om feedback op je bijdrage en je interactie. Reflecteer op deze feedback in je dagboek om te begrijpen hoe je percepties overeenkomen of verschillen van die van anderen.

 • Besluitvormingsanalyse

Een gestructureerde aanpak voor het evalueren van je beslissingen helpt je om wijzere keuzes te maken. Wanneer je voor een belangrijke beslissing staat, neem dan de tijd om alle opties te overwegen en te reflecteren op de mogelijke lange termijn gevolgen van elke optie. Schrijf de voor- en nadelen op en evalueer hoe elke keuze past bij je Stoïcijnse principes van wijsheid en rechtvaardigheid.

 • Mindfulness en aanwezigheid

Het cultiveren van mindfulness helpt je om in het moment aanwezig te zijn en je bewust te zijn van je gedachten en reacties. Bouw korte momenten van mindfulness in je dag, waarin je bewust stilstaat bij je huidige gevoelens en gedachten. Dit kan tijdens een wandeling in de lunchpauze of zelfs vijf minuten meditatie in de ochtend.

Deze systematische benaderingen van zelfreflectie versterken je emotionele intelligentie en bevorderen een leven dat meer in harmonie is met de Stoïcijnse idealen, waardoor je veerkrachtiger en bedachtzamer wordt in het omgaan met moeilijkheden en uitdagingen.

Scenario planning en flexibiliteit

Een andere Stoïcijnse techniek die waardevol is in het omgaan met dagelijkse uitdagingen, is scenario planning. Deze aanpak moedigt je aan om niet alleen te hopen op de beste uitkomst, maar ook voorbereid te zijn op mogelijke tegenslagen. Door vooraf verschillende scenario’s te overwegen, verhoog je je flexibiliteit en vermogen om snel en effectief te reageren. Hier zijn enkele methoden om scenario planning en flexibiliteit te integreren:

 • Het ontwikkelen van scenario’s

Het systematisch ontwikkelen van verschillende scenario’s voor belangrijke beslissingen of levensgebeurtenissen kan helpen om beter voorbereid te zijn op onzekerheden. Voor elke grote beslissing, zoals een carrièreswitch of een grote aankoop, schets je meerdere scenario’s die de mogelijke uitkomsten en de stappen die je zou nemen in elk scenario beschrijven. Bijvoorbeeld, wat zou je doen als een nieuwe baan niet aan je verwachtingen voldoet? Heb je plannen voor het geval de economische situatie verandert?

 • Flexibiliteit in je dagelijkse planning

Het dagelijks toepassen van flexibiliteit in je planning kan je helpen om beter om te gaan met onvoorziene omstandigheden. Plan je dag met enige ruimte voor onvoorziene omstandigheden. Als je bijvoorbeeld een strakke agenda hebt, plan dan bewust vrije blokken om te bufferen tegen onverwachte vertragingen of kansen.

 • Adaptieve mindset cultiveren

Het ontwikkelen van een adaptieve mindset vereist oefening en bewustzijn over hoe je reageert op veranderingen en uitdagingen. Oefen met het accepteren dat niet alles volgens plan zal verlopen. Bijvoorbeeld het bewust accepteren van kleine tegenslagen zonder frustratie, zoals slecht weer of verkeer. Gebruik deze situaties als een kans om je aanpassingsvermogen te testen en te versterken.

 • Rollenspel en simulatie

Gebruik rollenspel en simulatie om te oefenen hoe je zou reageren in verschillende stressvolle of uitdagende scenario’s. Oefen moeilijke gesprekken met vrienden of familie, zoals het bespreken van een gevoelig onderwerp. Dit helpt je om voorbereid te zijn op echte gesprekken en om flexibeler te reageren op de reacties van anderen.

 • Reflectie op vroegere ervaringen

Het regelmatig reflecteren op hoe je hebt gereageerd op eerdere veranderingen kan waardevolle lessen bieden voor toekomstige flexibiliteit. Schrijf over hoe je hebt gereageerd op eerdere veranderingen en wat je anders zou kunnen doen. Dit helpt om je zelfbewustzijn te vergroten en je capaciteit voor flexibiliteit te ontwikkelen.

Door bovenstaande technieken te integreren, kun je een diepere laag van flexibiliteit ontwikkelen die je helpt om efficiënter om te gaan met de dynamiek van het moderne leven.

 

Deel 3: Een Stoïcijnse mindset cultiveren

Het cultiveren van een Stoïcijnse mindset is niet enkel een filosofische oefening, maar een praktische aanpak die ons dagelijks leven kan verrijken en onze reacties op de wereld om ons heen kan verfijnen. In dit deel van deze les verkennen we hoe we door mindfulness en reflectie een houding van sereniteit en gemoedsrust kunnen ontwikkelen. Dit stelt ons in staat om met gratie en wijsheid te bewegen door de complexiteit van het moderne leven.

Integratie van mindfulness

Mindfulness is een kernaspect van de Stoïcijnse filosofie, gericht op het volledig aanwezig zijn in het moment. Door mindfulness te integreren in je dagelijks leven kun je je aandacht scherpen, je reacties op stress verminderen en een diepere vrede met het huidige moment ervaren.

Basis mindfulness oefeningen

1. Ademhalingsmeditatie

 • Ga comfortabel zitten in een rustige ruimte. Sluit je ogen en focus je aandacht op je ademhaling. Voel hoe de lucht je neusgaten binnenkomt, je longen vult en weer verlaat.
 • Frequentie: Oefen dit dagelijks, begin met 5 minuten per sessie en breid dit wat geleidelijk uit.
 • Voorbeeld: Voordat je je werkdag begint, neem je vijf minuten om deze ademhalingsoefening te doen, om een kalm en gecentreerd gevoel te bevorderen.

2. Mindful wandelen

 • Tijdens het wandelen concentreer je je volledig op de ervaring van het lopen. Let op de beweging van je benen, het contact van je voeten met de grond en de geluiden om je heen.
 • Frequentie: Integreer dit in je dagelijkse routine, bijvoorbeeld tijdens je lunchpauze of na het diner.
 • Voorbeeld: Maak een wandeling in een nabijgelegen park en focus bij elke stap op het gevoel van het pad onder je voeten, de frisse lucht en de natuurlijke geluiden.

Gevorderde mindfulness oefeningen

3. Eten met Aandacht

 • Eet langzamer en focus op elke hap. Let op de smaak, textuur en geur van het voedsel. Wees je bewust van het proces van kauwen en slikken.
 • Frequentie: Probeer dit te doen tijdens ten minste één maaltijd per dag, bij voorkeur het avondeten waar je meer tijd kunt nemen om je aandacht te richten.
 • Voorbeeld: Zet tijdens het avondeten alle elektronische apparaten uit en richt je volledige aandacht op de maaltijd. Merk op hoe de verschillende smaken en texturen samenkomen en reflecteer op de herkomst van het voedsel.

4. Mindful luisteren

 • Wanneer je met iemand praat, concentreer je dan volledig op de woorden, de toon en de lichaamstaal van de ander. Weersta de drang om te plannen wat jij gaat zeggen.
 • Frequentie: Pas dit toe in alle gesprekken, vooral in belangrijke persoonlijke of professionele interacties.
 • Voorbeeld: In gesprekken met vrienden of collega’s, focus je bewust op luisteren zonder te onderbreken. Reflecteer op wat er gezegd wordt en reageer op een doordachte manier die toont dat je echt hebt geluisterd.

Integratie van mindfulness op stressvolle momenten

5. Pauze en adem methode

 • Wanneer je je overweldigd voelt, neem dan een korte pauze. Haal diep adem, concentreer je op je ademhaling en laat alle andere gedachten varen voor dat moment.
 • Frequentie: Gebruik deze techniek zo vaak als nodig, vooral in stressvolle situaties.
 • Voorbeeld: Als je je gestrest voelt door een naderende deadline, sta dan op van je werkplek, probeer een rustige plek te vinden en doe een minuut lang diepe ademhalingsoefeningen om je geest te kalmeren en je focus te herstellen.

Deze mindfulness technieken kunnen een enorme impact hebben op je dagelijkse welzijn en je vermogen om in het huidige moment te leven. Door deze technieken regelmatig te integreren, bouw je aan een Stoïcijnse levenshouding die je helpt om met meer gratie en wijsheid op het leven te reageren.

Reflectie voor zelfbewustzijn

Reflectie is een geweldig ‘instrument’ voor het vergroten van je zelfbewustzijn. Het helpt je je eigen gedachten, emoties en gedragingen beter te begrijpen, wat van belang is voor je persoonlijke groei en emotionele intelligentie. Hier zijn enkele gestructureerde oefeningen die je kunt integreren in je dagelijks leven om je reflectieve vaardigheden te verbeteren:

1. Dagelijks reflectie dagboek

 • Neem elke avond 10 tot 15 minuten om in een dagboek te schrijven. Focus op de gebeurtenissen van de dag, je reacties daarop en hoe ze je hebben laten voelen. Stel jezelf vragen als: Wat heb ik vandaag geleerd?, Hoe heb ik gereageerd op uitdagingen? en Wat zou ik morgen anders kunnen doen?”
 • Voorbeeld: Voor het slapengaan, schrijf over een conflict op het werk en analyseer je emotionele reactie. Reflecteer op hoe je de situatie anders had kunnen aanpakken en welke stappen je kunt nemen om een dergelijke situatie in de toekomst beter te beheersen.

2. Reflectieve meditatie

 • Gebruik meditatie niet alleen om te ontspannen maar ook om over specifieke ervaringen na te denken. Sluit je ogen, haal diep adem en focus op een recente gebeurtenis. Visualiseer de gebeurtenis, je rol daarin en denk na over wat je voelde en dacht.
 • Frequentie: Oefen dit twee tot drie keer per week, vooral na belangrijke gebeurtenissen of beslissingen.
 • Voorbeeld: Neem na een moeilijke dag op je werk wat tijd voor een meditatieve sessie waarbij je reflecteert op de dag, denkend aan de momenten waarop je je gestrest of blij voelde. Onderzoek waarom.

3. Feedback sessies

 • Vraag regelmatig feedback aan vrienden, familieleden of collega’s. Discussieer openlijk over je gedrag en vraag om eerlijke beoordelingen van je sterke en zwakke punten.
 • Voorbeeld: Plan een maandelijkse lunch met een vertrouwde collega waar je elkaar constructieve feedback geeft over werkprestaties en interpersoonlijke interacties.

4. Situatie-analyse oefeningen

 • Wanneer je geconfronteerd wordt met een uitdaging, zet dan een stap terug en analyseer de situatie schriftelijk. Beschrijf de situatie, je acties de uitkomst en mogelijke alternatieve acties.
 • Voorbeeld: Neem na een mislukt project de tijd om de gebeurtenissen te documenteren en te analyseren wat misging en hoe je in de toekomst betere resultaten kunt bereiken.

Door regelmatig deze oefeningen uit te voeren ontwikkel je een dieper zelfbewustzijn en een grotere capaciteit om op een doordachte en effectieve manier op het leven te reageren. Reflectie is niet alleen een manier om fouten te corrigeren, maar ook een methode om je persoonlijke waarden en doelen continu af te stemmen en te versterken.

Sereniteit in dagelijkse interacties

Het cultiveren van sereniteit in je dagelijkse interacties kan leiden tot meer vreedzame en productieve relaties, zowel persoonlijk als professioneel. We geven je enkele oefeningen die je kunnen helpen om een kalmere en meer beheerste aanpak te ontwikkelen in de omgang met anderen.

1. Pauze en reflectie techniek

 • Voordat je reageert in een gesprek, vooral in een verhit of belangrijk gesprek, neem je een bewuste pauze. Haal diep adem, tel tot tien en gebruik deze tijd om na te denken over je reactie. Dit helpt je om impulsieve reacties te vermijden en meer doordachte antwoorden te geven.
 • Frequentie: Pas deze techniek toe in elke situatie waar je voelt dat je emotioneel geladen bent.
 • Voorbeeld: Gebruik tijdens een discussie met een partner of collega – waar je jezelf voelt oplopen – een pauze om jezelf te kalmeren en formuleer dan een reactie die de situatie niet verergert maar een oplossing dichterbij brengt.

2. Actieve luisteroefeningen

 • Wanneer iemand spreekt, focus dan volledig op wat de ander zegt zonder te denken aan je reactie. Knik of maak geluiden die bevestigen dat je luistert en herhaal indien nodig wat de persoon heeft gezegd om te verzekeren dat je het correct hebt begrepen.
 • Frequentie: Oefen dit in elk gesprek om je luistervaardigheden te verbeteren.
 • Voorbeeld: In een werkvergadering, wanneer een collega een idee presenteert, luister je actief, vat je punten samen en reageer je pas achteraf. Op deze manier toon je dat je echt waarde hecht aan hun bijdrage.

3. Meditatie voor emotionele stabiliteit

 • Mediteer regelmatig met de focus op het loslaten van negatieve emoties en het versterken van positieve gevoelens, zoals empathie en geduld. Gebruik geleide meditaties specifiek gericht op het verbeteren van interpersoonlijke relaties.
 • Frequentie: Mediteer dagelijks, idealiter ’s ochtends om je dag kalm te beginnen.
 • Voorbeeld: Gebruik een meditatie-app die specifiek oefeningen aanbiedt voor het verbeteren van emotionele reacties en integreer dit in je ochtendroutine.

4. Scenario’s voor conflictoplossing

 • Bereid je voor op mogelijke conflicten door scenario’s te bedenken en oplossingen te plannen. Overweeg verschillende uitkomsten en hoe je op elke uitkomst op een kalme en constructieve manier kunt reageren.
 • Frequentie: Doe dit als voorbereiding op bekende stressvolle gebeurtenissen of vergaderingen.
 • Voorbeeld: Voor een geplande familiebijeenkomst die potentieel stressvol kan zijn, plan je van tevoren hoe je met mogelijke conflicten omgaat en bespreekt dit met een vertrouwde vriend om feedback te krijgen.

Door deze oefeningen regelmatig te beoefenen, kun je een diepere sereniteit en kalmte ontwikkelen in je interacties, waardoor je beter in staat bent om uitdagingen het hoofd te bieden en positieve relaties te onderhouden.

Cultiveren van wijsheid

Wijsheid in een Stoïcijnse context betreft het vermogen om goede keuzes te maken die in harmonie zijn met de natuur en onze menselijke rationaliteit. Het gaat om het ontwikkelen van een dieper inzicht in het leven en het maken van beslissingen die niet alleen goed zijn voor jezelf, maar ook voor anderen.

1. Filosofisch lezen en reflectie

 • Kies filosofische teksten die principes van moraliteit, ethiek en menselijk gedrag behandelen. Lees dagelijks een fragment (kort of lang) en neem tijd om na te denken over hoe je de gelezen principes kunt toepassen in je eigen leven.
 • Voorbeeld: Lees dagelijks een passage uit Seneca’s ‘Brieven aan Lucilius’ en schrijf een korte reflectie over hoe je de inzichten van Seneca kunt toepassen op een recente persoonlijke ervaring.

2. Discussiegroepen

 • Sluit je aan bij of organiseer discussiegroepen waarin je filosofische ideeën en levensvragen bespreekt met anderen. Dit helpt niet alleen om verschillende perspectieven te begrijpen, maar ook om je eigen ideeën te verfijnen.
 • Voorbeeld: Organiseer een maandelijkse meet-up met vrienden of collega’s om diepgaande gesprekken te voeren over thema’s als gerechtigheid, ethiek of geluk.

3. Mentale simulatieoefeningen

 • Gebruik mentale simulatie om verschillende uitkomsten van een beslissing te overwegen voordat je handelt. Overweeg de mogelijke gevolgen van elk scenario en kies de optie die het beste lijkt voor alle betrokkenen.
 • Voorbeeld: Voordat je een belangrijke zakelijke beslissing neemt, neem je de tijd om verschillende scenario’s door te nemen, inclusief de beste en slechtste uitkomsten. Vervolgens besluit je welke actie het meest ethisch en effectief is.

4. Dagelijkse besluitvormingsreflectie

 • Reflecteer aan het einde van de dag op de beslissingen die je hebt genomen. Beoordeel of deze beslissingen in lijn waren met je morele waarden en of je iets anders had kunnen doen.
 • Voorbeeld: Evalueer aan het einde van de dag hoe je gereageerd hebt op een conflict op het werk en bedenk hoe je op een wijzere en constructievere manier had kunnen handelen.

5. Wijsheid van ouderen

 • Zoek actief naar de wijsheid van ouderen of ervaren personen in je gemeenschap. Hun levenservaringen kunnen een waardevolle bron van inzicht zijn.
 • Voorbeeld: Plan regelmatige gesprekken met een ouder familielid om te leren van zijn of haar ervaringen en om advies te vragen over specifieke levensdilemma’s.

Door deze technieken te integreren in je dagelijks leven, bouw je aan een Stoïcijnse mindset die je in staat stelt om de uitdagingen van het leven effectiever aan te gaan en een dieper niveau van persoonlijke vrede en voldoening te bereiken.

 

Deel 4: Stoïcijnse oefeningen

In dit laatste deel van les 12 zullen we praktische oefeningen bespreken die zijn geïnspireerd door de leringen van Seneca. Deze oefeningen zijn bedoeld om de principes die we hebben verkend in de voorgaande delen te verdiepen en toe te passen, met als doel om tegenspoed en verandering met grotere veerkracht en wijsheid te benaderen.

1. Reflectie op tegenspoed

 • Neem elke avond een moment om terug te kijken op de dag. Reflecteer specifiek op momenten van tegenspoed of uitdaging en noteer wat je ervan hebt geleerd.
 • Doel: Deze oefening helpt je bij het versterken van je vermogen om positieve lessen uit negatieve ervaringen te halen
 • Voorbeeld: Als je een conflict had op je werk, reflecteer dan op hoe je reageerde en wat je anders zou kunnen doen in de toekomst.

2. Visualisatie van tegenslagen

 • Besteed tijd aan het visualiseren van mogelijke toekomstige tegenslagen. Overweeg hoe je zou kunnen reageren op verschillende scenario’s en bedenk strategieën om deze aan te pakken.
 • Doel: Deze oefening, gebaseerd op de premeditatio malorum die Seneca promootte, bereidt je mentaal voor op het onvermijdelijke en vermindert de impact wanneer deze situaties zich voordoen.
 • Voorbeeld: Visualiseer dat je een belangrijke opdracht mist op het werk en bedenk hoe je kalm en constructief zou reageren.

3. De Stoïcijnse avondmeditatie

 • Eindig elke dag met een korte meditatie waarin je overweegt hoe je hebt geleefd volgens stoïcijnse principes. Focus op aspecten zoals zelfbeheersing, moed, rechtvaardigheid en wijsheid.
 • Doel: Deze oefening helpt bij het versterken van een Stoïcijnse levenswijze door dagelijkse zelfevaluatie.
 • Voorbeeld: Reflecteer of je beslissingen die dag eerlijk en rechtvaardig waren tegenover anderen.

4. Brieven schrijven

 • Schrijf brieven aan jezelf of aan anderen waarin je filosofische overpeinzingen deelt, geïnspireerd door Seneca’s brieven.
 • Doel: Dit helpt bij het verduidelijken van je gedachten en het delen van je Stoïcijnse reis met anderen, wat bevorderlijk is voor zowel persoonlijke als sociale groei.
 • Voorbeeld: Schrijf een brief aan een vriend over hoe je recente tegenslagen hebt overwonnen door Stoïcijnse principes toe te passen.

5. De ‘Wat als-reflectie’

 • Stel jezelf regelmatig de vraag: Wat als? om alternatieve uitkomsten van je acties te overwegen.
 • Doel: Deze oefening helpt bij het ontwikkelen van een flexibeler denkwijze en het voorbereiden op veranderingen in het leven.
 • Voorbeeld: Wat als ik de volgende keer op een andere manier reageer op kritiek?

6. Contemplatie van vergankelijkheid

 • Besteed regelmatig een moment aan het overdenken van de vergankelijkheid van het leven. Dit kan door te mediteren op het onvermijdelijke einde van alle dingen, inclusief je eigen leven.
 • Doel: Deze oefening helpt je de waarde van elk moment te waarderen en vermindert de angst voor de dood, een thema dat Seneca vaak benadrukte.
 • Voorbeeld: Sta elke ochtend even stil bij het feit dat elke dag uniek is en niet herhaald kan worden, wat je aanspoort om het maximale uit je dag te halen.

7. De uitdaging van tegenslag

 • Kies elke week heel bewust een kleine uitdaging of ongemak uit om je aan te onderwerpen, zoals koud douchen of vasten voor een dag.
 • Doel: Deze oefening bevordert mentale en fysieke veerkracht en leert je beter omgaan met grotere tegenslagen, wat past binnen de Stoïcijnse praktijk van zelfdiscipline.
 • Voorbeeld: Neem eens per week een koude douche om je tolerantie voor ongemak te verhogen en jezelf eraan te herinneren dat je in staat bent om moeilijke situaties te doorstaan.

8. Reflectie op persoonlijke ethiek

 • Reflecteer regelmatig op je persoonlijke ethische principes en hoe deze invloed hebben op je besluitvorming. Overweeg of je handelingen overeenkomen met je waarden.
 • Doel: Deze oefening helpt je morele integriteit te bewaken en te verzekeren dat je handelingen in overeenstemming zijn met je overtuigingen, een aspect dat Seneca van cruciaal belang achtte voor een zinvol leven.
 • Voorbeeld: Overdenk aan het einde van elke week hoe je beslissingen op werk of in persoonlijke relaties al dan niet hebben bijgedragen aan je ethische standaarden.

Al deze oefeningen bieden een praktische manier om de wijsheid van Seneca in het dagelijks leven te integreren en om de Stoïcijnse filosofie actief te gebruiken als een hulpmiddel voor persoonlijke groei en verbetering. Onthoud dat het er in het Stoïcisme uiteindelijk om gaat wat je doet met de kennis die je hebt opgedaan.

Afsluiting

In deze les hebben we ons verdiept in de wijsheid van Seneca om effectiever om te gaan met tegenspoed en verandering. We hebben geleerd hoe emotionele weerbaarheid en flexibiliteit ons kunnen helpen om uitdagingen niet alleen te overleven, maar ook te benutten als kansen voor persoonlijke groei. Door de principes van flexibiliteit, acceptatie en reflectie te integreren, hebben we tools gekregen die ons ondersteunen bij het omgaan met moeilijke tijden met gratie en wijsheid.

Reflectie

Nu we deze les aan het afronden zijn, nodig ik je nog een keer uit om even de tijd te nemen om te reflecteren op wat we hebben geleerd over het omgaan met tegenspoed en verandering vanuit de wijsheid van Seneca.

De stoïcijnse benadering benadrukt het belang van acceptatie en het vinden van betekenis in de uitdagingen die we tegenkomen. Het Stoïcisme leert ons dat tegenspoed niet alleen onvermijdelijk is, maar ook een essentiële bron van persoonlijke groei en ontwikkeling. Door de moeilijkheden die we ervaren te omarmen en te zien als kansen om te leren en te groeien, kunnen we ons leven verrijken en een diepere gemoedsrust vinden.

Bedenk hoe je hetgeen we hebben besproken kunt integreren in je eigen leven. Denk na over recente momenten waarop je geconfronteerd werd met tegenspoed of verandering en vraag jezelf af hoe je anders zou kunnen reageren met de kennis die je nu hebt. Hoe kun je flexibeler zijn? Waar kun je meer acceptatie tonen? En hoe kun je deze uitdagingen gebruiken als springplanken voor verdere groei?

Zie deze oefening als een kans om jezelf opnieuw af te stemmen op je waarden en doelen, en om te bevestigen dat je, ongeacht de omstandigheden, altijd de keuze hebt om te reageren met wijsheid, moed en sereniteit.

Vooruitblik

Volgende week zullen we onze reis door de Stoïcijnse filosofie voortzetten met een focus op de vier kardinale deugden. Deze deugden vormen de kern van Stoïcijnse ethiek en bieden een krachtig raamwerk voor persoonlijke ontwikkeling. We zullen elke deugd afzonderlijk verkennen en onderzoeken hoe deze principes ons dagelijks leven kunnen verrijken en ons kunnen helpen een meer deugdzaam en voldoening gevend leven te leiden. Deze deugden komen aan bod:

 • Wijsheid – Deze deugd draait om het vermogen om juiste keuzes te maken, de realiteit helder te zien en praktische beslissingen te nemen. We zullen verkennen hoe we wijsheid kunnen ontwikkelen in ons dagelijks leven en hoe dit ons helpt betere besluiten te nemen.
 • Moed – Hiermee richten we ons op de kracht om onze angsten te overwinnen en ethisch te handelen onder druk. De lessen zullen technieken bieden om moed te cultiveren bij zowel alledaagse als buitengewone uitdagingen.
 • Rechtvaardigheid – Deze deugd gaat over eerlijkheid, billijkheid en het bevorderen van het algemeen welzijn. We zullen onderzoeken hoe rechtvaardigheid toe te passen in persoonlijke relaties, op het werkm en in bredere maatschappelijke contexten.
 • Zelfbeheersing – Zelfbeheersing is essentieel voor het beheersen van onze impulsen en verlangens. We gaan leren hoe we deze deugd kunnen versterken om een meer gedisciplineerd en bevredigend leven te leiden.

Door deze vier deugden te cultiveren streven we naar een leven dat rijk is aan zowel persoonlijke voldoening als maatschappelijke bijdragen.

Aanmoediging

Ik moedig je graag aan om de lessen en oefeningen van vandaag actief toe te passen. Herinner jezelf eraan dat elke stap vooruit weer bijdraagt aan een stabieler en veerkrachtiger zelf. Dat geldt ook voor kleine stappen. Door je bewust te blijven van je voortgang en je inzet te vernieuwen voor de praktijk van zelfreflectie en aanpassing, bouw je aan een fundament van innerlijke kracht dat je zal ondersteunen in alle aspecten van je leven. Blijf nieuwsgierig, blijf leren, en bovenal, blijf streven naar het beste in jezelf. Het pad van de Stoïcijn is er een van constante groei en verbetering.

Als je wilt dat ik je persoonlijk begeleidt of als je vragen hebt, laat het me weten.

Met vriendelijke groet,

Harrie Kolsteeg

Psycholoog en oprichter LeefstijlBeter

 

Naar de cursus-pagina

Introductie tot een Stoïcijnse mindset

Naar les 1

 

Het omarmen van obstakels als kansen

Naar les 2

 

Praktiseren van dankbaarheid en tevredenheid

Naar les 3

Het begrijpen van onze emoties

Naar les 4

De Stoïcijnse kijk op de macht van perceptie

Naar les 5

Toepassingen voor emotionele controle

Naar les 6

Reflectie als gereedschap voor zelfverbetering

Naar les 7

Het ontwikkelen van zelfdiscipline en wilskracht

Naar les 8

Het gebruik van negatieve visualisatie

Naar les 9

De tijdelijkheid van het leven waarderen

Naar les 10

Geluk vinden in een eenvoudig leven

Naar les 11

Wil je begeleid worden bij de cursus, heb je vragen? Neem contact op

We willen graag met je in contact komen om jou maximaal te ondersteunen om je doelen te bereiken en om onze cursussen te verbeteren. Heb je vragen, wil je reageren, wil je een positieve review geven? Vul het formulier in en je krijgt een persoonlijk bericht. Alvast bedankt!

"*" geeft vereiste velden aan