Online cursus Stoicisme 6: Praktische toepassingen voor emotionele controle

Week 2: De wijsheid van Epictetus: controle over je emoties

Hulp nodig? Klik hier

Welkom bij de online cursus Stoïcisme van LeefstijlBeter

Hieronder vind je de zesde les van onze cursus Creëer een stoïcijnse mindset.

Gedurende 52 weken ontvang je elke maandag, woensdag en vrijdag een e-mail met een link naar de cursus. Je komt dan terecht op een pagina als deze met theorie en enkele praktijkopdrachten.

Een cursus Stoïcisme van 52 weken

Waarom duurt de cursus een heel jaar? Omdat het veranderen van je mindset gedragsverandering vereist. Het aanleren van nieuw gedrag (of goede gewoonten) en het afleren van bestaande patronen (of slechte gewoonten) vereist tijd. In ieder geval drie maanden, en als je er een jaar mee aan de slag gaat weet je zeker dat je niet meer terugvalt in oude gewoonten.

Zelfstandig of met begeleiding

Je kunt de cursus geheel zelfstandig doen, maar je hebt ook de mogelijkheid om je te laten begeleiden. Dat kost je niets extra. Als je vragen hebt over de inhoud van de cursus of je loopt in de praktijk tegen zaken aan waarvan je niet weet hoe je er op een stoïcijnse manier mee om moet gaan, dan kun je mij altijd mailen.

Praktijkgerichte cursus

Zorg ervoor dat je dagelijks met de cursus bezig bent en alle tips en adviezen in de praktijk brengt. Door de cursus ben je in staat om je leven te veranderen en dat kun je alleen maar doen door je gedrag te veranderen. Alleen zo creëer je een stoïcijnse mindset. Als je consequent en enthousiast met de cursus aan de slag gaat zal het je veel brengen. Je zult er dan ook zeker geen spijt van krijgen dat je je hebt ingeschreven.

Deze tweede week heeft als thema: De wijsheid van Epictetus: controle over je emoties, en bestaat uit deze 3 lessen:

 • Les 4. Het begrijpen van onze emoties;
 • Les 5. De macht van perceptie;
 • Les 6. Praktische toepassingen voor emotionele controle (deze les).

Heb je vragen of wil je reageren, dan kun je mij te allen tijde persoonlijk mailen: info@leefstijlbeter.nl.

En laat je gerust door mij begeleiden. Ik help je graag bij jouw goede voornemen om een stoïcijnse mindset te ontwikkelen. Start hieronder met les 6. Succes!

Harrie Kolsteeg

Psycholoog en oprichter LeefstijlBeter

Les 6. Praktische toepassingen voor emotionele controle

Welkom bij les 6: Praktische toepassingen voor emotionele controle van de online cursus Creëer een stoïcijnse mindset. We richten we ons op het ontwikkelen van strategieën en vaardigheden die je kunnen helpen bij het effectief beheersen van je emoties in verschillende situaties. Onze doelstellingen voor les 6 zijn de volgende.

 • 1. Emotionele bewustwording vergroten

Je leert je emoties beter te herkennen en te begrijpen, inclusief het identificeren van de triggers en de onderliggende gedachten die deze emoties voeden.

 • 2. Technieken voor emotionele regulatie

We bespreken de meest effectieve technieken en oefeningen voor emotionele regulatie, zoals ademhalingsoefeningen, mindfulness en cognitieve herstructurering om je te helpen je emotionele reacties te beheersen.

 • 3. Herkadering en positieve psychologie

We bouwen voort op de kennis van herkadering uit Les 5 en passen deze toe samen met principes van de positieve psychologie om een optimistischere kijk op het leven te ontwikkelen.

 • 4. Omgaan met stress en angst

We bespreken specifieke strategieën om effectief om te gaan met stress en angst, waardoor je beter voorbereid bent op uitdagende situaties.

 • 5. Bevorderen van emotionele veerkracht

We bieden je de middelen om je emotionele veerkracht te versterken, zodat je sterker en meer adaptief bent als je te maken krijgt met tegenslagen.

 • 6. Toepassen van emotionele intelligentie in relaties

We gaan ook verkennen hoe verhoogde emotionele intelligentie kan worden toegepast om interpersoonlijke relaties te verbeteren. Hierbij komen ook communicatievaardigheden en empathie aan de orde.

 • 7. Persoonlijke ontwikkelingsplan

We helpen je bij het opstellen van persoonlijke ontwikkelingsplannen die gericht zijn op voortdurende emotionele groei en het toepassen van de geleerde lessen in je dagelijks leven.

Deel 1: Fundamenten van emotionele bewustwording

Wat zijn emoties?

Emoties zijn onze natuurlijke (complexe) reacties op stimuli of situaties, die zowel onze geest als ons lichaam beïnvloeden. Emoties zijn fundamenteel voor hoe je de wereld ervaart, ze beïnvloeden je gedachten, gedrag en besluitvorming en ze dienen als een essentiële communicatievorm. Emoties variëren van basisgevoelens zoals blijdschap, verdriet, angst en woede tot meer complexe staten zoals liefde, jaloezie en trots.

Het belang van bewustwording van emoties

Het vermogen om je eigen emoties te herkennen en te begrijpen, oftewel emotionele bewustwording, is cruciaal voor persoonlijke groei en emotioneel welzijn. Emotionele bewustwording stelt je in staat om beter te reageren op je behoeften en die van anderen. Het verhoogt je empathisch vermogen en helpt je effectiever te communiceren. Bovendien maakt het je bewuster van je emotionele triggers en hoe je je reacties kunnen beheersen.

Technieken voor het verhogen van emotionele bewustwording

 • 1. Mindfulness: Door regelmatig mindfulness te beoefenen kun je meer afgestemd raken op het huidige moment, waardoor je beter je emoties en de fysieke sensaties die ermee gepaard gaan, kunt waarnemen.
 • 2. Emotiedagboek: Het dagelijks bijhouden van een emotiedagboek, waarin je opschrijft welke emoties je hebt ervaren, wat je denkt dat ze heeft getriggerd en hoe je erop reageerde, kan inzicht bieden in je emotionele patronen en triggers
 • 3. Lichaamsscan: Deze vorm van mindfulness helpt je om bewust te worden van de fysieke manifestaties van je emoties, waardoor je een dieper begrip krijgt van hoe emoties je lichaam beïnvloeden.

Herkennen van emotionele triggers

Het identificeren van emotionele triggers is een belangrijke stap in emotionele bewustwording. Een trigger kan zowel een externe gebeurtenis als een interne gedachte zijn. Door je triggers te kennen, kun je anticiperen op en strategieën ontwikkelen voor hoe je op een gezonde manier met bepaalde emotionele reacties kunt omgaan.

De verbinding tussen gedachten en emoties

Je gedachten spelen een cruciale rol in hoe je emoties ervaart. Negatieve gedachtepatronen kunnen leiden tot versterkte negatieve emoties, terwijl positieve gedachten kunnen bijdragen aan een gevoel van welbevinden. Het leren herkennen en uitdagen van negatieve gedachten kan een effectieve manier zijn om je emotionele ervaringen te veranderen.

Emotionele intelligentie: zelfbewustzijn

Emotionele intelligentie begint met zelfbewustzijn – het vermogen om je eigen emoties te herkennen en te begrijpen. Het ontwikkelen van zelfbewustzijn is de eerste stap naar het beheersen van je emoties en het verbeteren van je relaties met anderen. Het is de basis waarop andere aspecten van emotionele intelligentie, zoals zelfregulatie, motivatie, empathie en sociale vaardigheden, worden gebouwd.

Deel 2: Strategieën voor emotionele regulatie

Emotionele regulatie is essentieel voor het onderhouden van je psychologische welzijn en het aangaan van relaties. Hieronder introduceren we verschillende strategieën en technieken om je te helpen je emoties effectief te beheersen.

Ademhalingstechnieken

Gerichte ademhalingsoefeningen zijn krachtige hulpmiddelen voor onmiddellijke stressverlichting en emotionele kalmering. Een simpele techniek is de 4-7-8 methode:

 • Adem 4 seconden in door je neus.
 • Houd je adem 7 seconden vast.
 • Adem 8 seconden langzaam uit door je mond.

Herhaal deze cyclus vier keer, of tot je een gevoel van rust ervaart.

Progressieve spierontspanning

Deze techniek helpt bij het verminderen van fysieke stress en emotionele spanning door systematisch spanning in de spieren op te bouwen en vervolgens los te laten. Begin bij je voeten en werk omhoog, span elke spiergroep stevig aan voor ongeveer 5 seconden en ontspan ze dan voor 30 seconden. Let op het contrast tussen spanning en ontspanning.

Mindfulness en meditatie

Het beoefenen van mindfulness en meditatie kan je helpen om een staat van rust en aanwezigheid in het huidige moment te bereiken. Dagelijks tijd besteden aan mindfulness of meditatie, zelfs maar vijf minuten, kan je emotionele reacties aanzienlijk temperen en je veerkracht vergroten. Probeer je te concentreren op je ademhaling of op een mantra om gedachten te kalmeren en emotionele helderheid te bevorderen.

Cognitieve herstructurering (zie ook les 5)

Deze techniek uit de cognitieve gedragstherapie helpt bij het identificeren en uitdagen van negatieve gedachtepatronen die ten grondslag liggen aan sterke emoties. Stel jezelf vragen zoals: ‘Is deze gedachte gebaseerd op feiten of aannames?’ en ‘Zijn er alternatieve, positievere manieren om deze situatie te bekijken? Dit proces bevordert een gezonder en realistischer perspectief.

Het gebruik van herkadering in emotionele regulatie (idem)

Herkadering, zoals eerder besproken, is een effectieve methode om je perceptie van gebeurtenissen te veranderen en daarmee je emotionele reacties. Bijvoorbeeld: zie een mislukking niet als een tegenslag, maar als een waardevolle leerervaring. Dit kan de emotionele impact ervan aanzienlijk verzachten, en het leidt tot persoonlijke groei.

Zelfzorg en emotioneel welzijn

Een alomvattende benadering van zelfzorg — voldoende slaap, gezonde voeding, regelmatige lichaamsbeweging en tijd doorbrengen in de natuur — speelt een belangrijke rol in emotionele regulatie. Deze praktijken ondersteunen zowel fysieke als mentale gezondheid, wat op zijn beurt bijdraagt aan betere emotionele balans.

Een persoonlijke emotieregulatieplan

Om bovenstaande technieken effectief te integreren kun je een persoonlijk emotieregulatieplan opstellen. Identificeer je triggers, kies technieken die je aanspreken en maak een schema voor regelmatige oefening. Evalueer je voortgang periodiek en pas je plan aan waar nodig.

Deze strategieën voor emotionele regulatie bieden een toolkit om je emotionele reacties te beheersen en te sturen. Door deze technieken te beoefenen en toe te passen, kun je werken aan een sterker, veerkrachtiger zelf, beter uitgerust om de uitdagingen van het leven aan te gaan.

Deel 3: Toepassen van emotionele intelligentie

Het effectief toepassen van emotionele intelligentie kan een diepgaande impact hebben op je persoonlijke relaties, je professionele succes en je algehele levenskwaliteit.

Introductie tot emotionele intelligentie

Emotionele intelligentie omvat het vermogen om je eigen emoties en die van anderen te herkennen, te begrijpen en op een constructieve manier te beïnvloeden. Het speelt een fundamentele rol in hoe we communiceren en hoe we conflicten oplossen en empathie tonen. Het versterken van je emotionele intelligentie begint met zelfbewustzijn en zelfregulatie, ondersteund door motivatie, empathie en sociale vaardigheden.

Zelfbewustzijn en zelfregulatie

Zelfbewustzijn stelt je in staat je emoties te herkennen en te begrijpen. Zelfregulatie helpt je deze emoties op een gezonde manier te beheersen. Oefen mindfulness om je bewust te worden van je emotionele toestand. Vraag jezelf af: ‘Wat voel ik nu?’ en ‘Waarom voel ik dit?’ Dit inzicht is de eerste stap naar effectieve zelfregulatie.

Motivatie

Intrinsieke motivatie, gedreven door persoonlijke waarden en doelen, is een krachtige bron van energie en doorzettingsvermogen. Het helpt je om obstakels te overwinnen en je toewijding aan langdurige doelen te behouden. Reflecteer op wat je echt drijft en probeer je dagelijkse taken in lijn te brengen met deze diepere doelen.

Empathie ontwikkelen

Empathie is het vermogen om de emoties van anderen te voelen en te begrijpen. Verbeter je empathie door actief te luisteren en te proberen de wereld vanuit het perspectief van de ander te zien. Stel open vragen en toon echte interesse in de gevoelens en ervaringen van mensen om je heen.

Verbeteren van sociale vaardigheden

Effectieve communicatie, actief luisteren en conflictresolutie zijn essentiële sociale vaardigheden die worden versterkt door emotionele intelligentie. Oefen het duidelijk en respectvol uiten van je behoeften en gevoelens en wees ontvankelijk voor de feedback van anderen. Het herkennen en adequaat reageren op emotionele signalen verbetert de kwaliteit van je interacties.

Emotionele intelligentie in professionele omgevingen

In een professionele context kan het toepassen van emotionele intelligentie leiden tot beter leiderschap, effectievere teamdynamiek en een positievere werkomgeving. Focus op het bouwen van vertrouwen, waardering tonen voor het werk van collega’s en het openstaan voor diverse perspectieven.

Bouwen aan langdurige relaties

Duurzame relaties, zowel persoonlijk als professioneel, vereisen onderhoud en begrip. Door het toepassen van emotionele intelligentie, zoals empathie en respectvolle communicatie, kun je diepere verbindingen smeden en conflicten op een gezonde manier oplossen.

Actieplan voor emotionele groei

Stel een persoonlijk actieplan op om je emotionele intelligentie te ontwikkelen. Bepaal specifieke doelen, zoals het verbeteren van actief luisteren of het oefenen van mindfulness, en plan regelmatige check-ins met jezelf om je voortgang te beoordelen.

Door deze strategieën te integreren, kun je beginnen met het bouwen van een rijkere, empathischere benadering van het leven en werk, wat leidt tot diepere relaties en een groter gevoel van persoonlijke voldoening.

Deel 4: Praktische Oefeningen

Om de concepten van emotionele intelligentie te verankeren en je vermogen tot emotionele regulatie te versterken, volgen hieronder enkele praktische oefeningen.

Oefening 1: Dagelijkse emotionele check-in

Doel: Het verhogen van zelfbewustzijn door (dagelijkse) reflectie op je emoties.

 • Neem elke dag een vast moment om stil te staan bij hoe je je voelt. Dit kan ’s ochtends, tijdens je lunchpauze of voor het slapengaan zijn.
 • Stel jezelf vragen zoals: ‘Welke drie emoties heb ik vandaag het meest intens ervaren?’ en ‘Wat denk ik dat de oorzaak was van deze emoties?’
 • Reflecteer op hoe je reacties je dag en interacties met anderen hebben beïnvloed.

Oefening 2: Emotie als raadgever

Doel: Leren luisteren naar je emoties als bron van inzicht en leiding.

 • Wanneer je een sterke emotie ervaart, neem dan een moment om er bewust bij stil te staan in plaats van direct te reageren.
 • Vraag jezelf af: ‘Wat probeert deze emotie mij te vertellen?’ Beschouw je emoties als signalen die aandacht vragen voor bepaalde behoeften of waarden.
 • Noteer de inzichten die je verkrijgt en overweeg hoe je op een constructieve manier kunt handelen op basis van deze inzichten.

Oefening 3: Actief luisteren

Doel: Het ontwikkelen van empathie door je luistervaardigheden te verbeteren.

 • Focus in gesprekken volledig op wat de ander zegt, zonder te plannen wat je zelf wilt zeggen.
 • Gebruik non-verbale signalen, zoals knikken en oogcontact, om te tonen dat je luistert.
 • Vat af en toe samen wat de ander heeft gezegd om te bevestigen dat je het correct hebt begrepen en om diepgang in het gesprek te brengen.

Oefening 4: Constructieve feedback geven en ontvangen

Doel: Het verbeteren van interpersoonlijke relaties door effectieve communicatie.

 • Wanneer je feedback geeft, focus je dan op specifiek gedrag in plaats van op de persoon. Gebruik ‘ik’-boodschappen om te beschrijven hoe het gedrag jou heeft beïnvloed.
 • Bij het ontvangen van feedback, probeer dan open en niet-defensief te luisteren. Zie feedback als een kans voor persoonlijke groei.
 • Reflecteer na het gesprek op de feedback en bepaal actiepunten voor verbetering.

Oefening 5: Emotionele intelligentie actieplan

Doel: Het creëren van een gepersonaliseerd plan voor emotionele groei.

 • Identificeer gebieden van emotionele intelligentie die je wilt ontwikkelen, zoals empathie, zelfregulatie of sociale vaardigheden.
 • Stel concrete doelen voor jezelf op deze gebieden en plan specifieke acties of oefeningen om deze doelen te bereiken.
 • Evalueer regelmatig je voortgang en pas je actieplan aan indien nodig.

Door deze oefeningen te integreren in je dagelijkse routine, kun je actief werken aan het verbeteren van je emotionele intelligentie. Deze verbetering leidt tot versterkte persoonlijke relaties, een betere zelfbeheersing en bovendien tot een verhoogd algemeen welzijn.

Afsluiting

In deze les hebben we ons verdiept in de praktische toepassingen van emotionele intelligentie om ons vermogen tot emotionele regulatie te versterken. We hebben de fundamenten van emotionele bewustwording verkend, strategieën voor emotionele regulatie aangeleerd en besproken hoe emotionele intelligentie kan worden toegepast om onze relaties en professionele interacties te verbeteren.

Terugblik

In de drie afgelopen lessen hebben we de essentie van het stoïcisme door de lens van Epictetus bekeken. We hebben met name geleerd over de beheersing van onze emoties.

 • Les 4 legde het fundament door ons begrip over onze emotie bij te brengen. We leerden over de Stoïcijnse visie dat niet externe gebeurtenissen, maar onze gedachten over die gebeurtenissen, onze emoties bepalen. Door ons te richten op wat binnen onze controle ligt — onze percepties, oordelen en reacties — hebben we de eerste stappen gezet naar emotionele zelfbeheersing.
 • Les 5 verdiepte onze kennis over onze perceptie en hoe het actief herkaderen van onze interpretaties ons kan helpen om onze emotionele reacties te transformeren. Geïnspireerd door Epictetus’ leringen, verkenden we hoe de keuze om onze percepties te veranderen ons niet alleen meer controle geeft over onze emoties, maar ook onze veerkracht vergroot en ons in staat stelt een meer positieve levenshouding te cultiveren.
 • Les 6 tenslotte, bouwde voort op deze inzichten door het toepassen van emotionele intelligentie in het dagelijks leven. In dit deel bekeken we de principes van zelfbewustzijn en zelfregulatie en lieten we zien hoe deze kunnen worden toegepast in bredere sociale contexten. We leerden hoe emotionele intelligentie — het vermogen om onze eigen en andermans emoties te begrijpen en te beheren — essentieel is voor het bouwen van sterke relaties.

Elk aspect van de lessen van de afgelopen week weerspiegelt de Stoïcijnse overtuiging dat ware wijsheid en geluk niet liggen in het veranderen van onze externe omstandigheden, maar in het beheersen van onze interne reacties op die omstandigheden.

Vooruitblik

Marcus Aurelius en het belang van zelfreflectie

Na onze verdieping in de wijsheid van Epictetus en het verkennen van emotionele intelligentie en de praktische toepassing ervan, zullen we volgende week onze focus leggen op een ander fundamenteel Stoïcijns principe: zelfreflectie, zoals onderwezen door Marcus Aurelius.

Volgende week duiken we in de wereld van Marcus Aurelius, de Romeinse keizer en filosoof, wiens meditaties en persoonlijke geschriften een tijdloze gids vormen voor het cultiveren van innerlijke rust, wijsheid en morele integriteit door middel van zelfreflectie. Zijn leringen benadrukken het belang van introspectie, het bewust zijn van onze gedachten en acties, en het streven naar een leven in overeenstemming met ‘de natuur en de deugd’.

Week 3 belooft niet alleen een verdere verkenning van de stoïcijnse filosofie, maar ook praktische inzichten in hoe zelfreflectie kan dienen als een krachtig instrument voor persoonlijke ontwikkeling. Door te leren van Marcus Aurelius, zullen we ontdekken hoe we ons eigen denken kunnen onderzoeken en verfijnen, waardoor we beter uitgerust zijn om met de complexiteit van het moderne leven om te gaan.

Aanmoediging

Je ontwikkeling in emotionele intelligentie is een voortdurend proces van leren, groeien en jezelf uitdagen. Blijf jezelf eraan herinneren dat je elke dag stappen zet en dat deze bijdragen aan je vermogen om met complexe emoties om te gaan en sterke relaties op te bouwen. Blijf openstaan voor nieuwe inzichten, en wees geduldig met jezelf. En vooral, vier je voortgang! Je bent goed op weg om niet alleen jezelf, maar ook de wereld om je heen positief te beïnvloeden.

Blijf vooral de oefeningen en reflecties die we hebben besproken verkennen. Je bent op weg naar het ontwikkelen van een krachtige toolkit voor het beheersen van je emoties en het leiden van een meer doelgericht en gelukkiger leven.

Als je wilt dat ik je persoonlijk begeleidt of als je vragen hebt, laat het me weten. Blijf oefenen, blijf reflecteren en blijf groeien.

Met vriendelijke groet,

Harrie Kolsteeg

Psycholoog en oprichter LeefstijlBeter

 

Naar de cursus-pagina

Introductie tot een Stoïcijnse mindset

Naar les 1

Het omarmen van obstakels als kansen

Naar les 2

 

Praktiseren van dankbaarheid

Naar les 3

Het begrijpen van onze emoties

Naar les 4

De macht van perceptie

Naar les 5

Wil je begeleid worden bij de cursus, heb je vragen? Neem contact op

We willen graag met je in contact komen om jou maximaal te ondersteunen om je doelen te bereiken en om onze cursussen te verbeteren. Heb je vragen, wil je reageren, wil je een positieve review geven? Vul het formulier in en je krijgt een persoonlijk bericht. Alvast bedankt!

"*" geeft vereiste velden aan