De vijf kernwaarden van StressWise® psychologen

Onze waarden geven richting aan ons leven en werk

Onze kernwaarden

StressWise werkt met psychologen, therapeuten, coaches en trainers met ‘een hart zo groot als de wereld’. StressWise beweegt vloeiend mee met de stroom der dingen, vertrouwt in mensen en in de toekomst. Dit is wat wij belangrijk vinden. Dit zijn onze kernwaarden. Onze mensen vinden onderstaande waarden van groot belang in leven en werk.

Betekenis

StressWise wil graag deel uitmaken van, en bijdragen aan een warme betrokken samenleving waarbij mensen zich met elkaar verbinden, elkaar ondersteunen en elkaar stimuleren en inspireren om samen te groeien. Wij willen werken aan een samenleving waarin jij je vrij kunt voelen om te zijn wie je bent.

Verbinding

Wij allemaal – niemand uitgezonderd – zijn een onlosmakelijk deel van het grotere geheel. Ook al besef je dat niet, je staat op geen enkele wijze ooit los van anderen en je omgeving. Sta bijvoorbeeld eens stil bij de lucht die je inademt. Van moment tot moment in verbinding met alles en iedereen.

Kwetsbaarheid

Wij tonen onze kwetsbaarheid door te zijn wie we zijn. Onze talenten, onze goede eigenschappen en onze grote daden mogen worden gezien. Maar ook onze zwakheden, onze wanen, onze onhebbelijkheden en onze tekortkomingen mogen we laten zien. Ook wij worstelen met het leven, net als jij. Alleen door kwetsbaar te zijn zul je groeien.

Compassie

Het ligt in de aard van ons werk om mee te voelen met onze cliënten. Empathisch zijn. Compassie is de verdiepingsslag die we hierbij willen maken. Wij zien het belang van goed voor jezelf (kunnen) zorgen, van welzijn of misschien zelfs geluk. Als StressWise therapeut, coach en trainer zitten wij niet tegenover onze cliënten om hen te vertellen wat ze moeten doen. We staan naast jou om samen te onderzoeken wat nodig is en daaraan te werken.

Ontwikkeling

Alles is altijd in beweging. Wij zijn ons als organisatie en als mens bewust van de ontwikkeling die dat met zich meebrengt. Niet stilstaan, maar meebewegen met de stroom van het leven. Als professionals sluiten wij aan bij de nieuwste ontwikkelingen in de psychologie. Op dit moment is er een ontwikkeling gaande van klacht-gericht naar persoons-gericht, van klachten naar krachten: de positieve psychologie. Ontwikkeling is continu en procesgericht. Vol in het leven staan en zelf bepalen waar je naartoe gaat. Altijd verder.